Ekologické bydlení

Rodinný dům, nízkoenergetické bydlení, zelená úsporám
   hledat:
20.
Zář

Asociace obnovitelných zdrojů uspořádaly v budově Poslanecké sněmovny seminář, věnující se a jejich budoucnosti. Na semináři vystoupily významné evropské osobnosti zabývající se . Na semináři jednoznačně zaznělo, že se v oblasti podpory obnovitelných zdrojů ubírá přesně opačným směrem než ostatní vyspělé evropské a světové .  
ČEZ elektrárna mělník18.
Čvn

Energetický gigant začal frontální ofenzivu, chystá velkou podporu , budování a podporu . Více na Hybrid.cz v článku „ČEZ: nadělil si emisní povolenky, chystá velkou podporu elektromobilům a novým technologiím„.

ČEZ FutureMotion

„Český energetický gigant si včera ve sněmovně schválil odpustky v podobě zdarma, čímž z rozpočtu ČR přesunul desítky miliard korun. Kritizuje to bývalý ministr životního prostředí i financí Miroslav Kalousek. …Aby odvrátil pozornost, ohlásil nový program – energie zítřka. Jedná se de-facto o koncepci rozvoje pro příští desetiletí. ČEZ se nyní cítí být ve vedoucí pozici v oblasti energetiky ve střední Evropě, kde fakticky je. Podporou vědy a výzkumu a využití moderních technologií při výrobě, spotřebě i distribuci chce snížit zátěž . Dále chce doplnit tradiční pojetí energetiky o nový pilíř, totiž lokální výrobu a zvýšit tak bezpečnost dodávek energie a snížit náklady.“ (celý článek)08.
Dub

státní fond životního prostředíPřesně na Den země, dne 22. dubna, bude Ministerstvem životního prostředí spuštěn program dotací Zelená úsporám. Ten byl nedávno představen Martinem Bursíkem, ministrem životního prostředí. Jde o dosud největší program dotací v České republice v jehož rámci bude k dispozici 10 až 25 mld. korun, které budou směřovat k energetickým úsporám. Vlajkovou lodí programu je zateplování budov – rodinných a bytových domů nepanelové technologie. Zde existují dva podprogramy, rozdělené podle rozsahu – tedy komplexní a dílčí zateplení. Běžný rodinný dům o 130 m2 dosáhne na komplexní dotaci kolem 170-180 000 Kč. Bytový dům pak na dotaci kolem 70 000 Kč. Úspora na vytápění se zde má pohybovat kolem 40% až 50%. Dílčí zateplení může být např. zateplení vnějších stěn, střechny a podlahy, výměna oken a vnějších dveří, instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. Dotace na zateplení bude poskytována jak fixní částka na metr čtvereční plochy. Každý dostane podle podlahové plochy nezávisle na tom za kolik zvolená firma zateplení dodá.

státní fond životního prostředí

Druhou liní dotací je podpora nové výstavby v pasivním či nízko- energetickém standardu – fixní částka na rodinný dům nebo byt v bytovém domě. O podporu vždy žádají první vlastníci, nikoliv developeři. Podpora bude ve výši 220 000 Kč na rodinný dům a 140 000 Kč na byt. Třetí linií programu Zelená úsporám je ekologické vytápění rodinných a bytových domů. Oprávněnými žadateli tentokrát budou také vlastníci panelových bytových domů. Bude podporována náhrada neekologického vytápění jako je uhlí, nafta, elektrické vytápění za vytápění na biomasu, případně tepelnými čerpadly. Kotle na biomasu musí plnit emisní parametry a standard efektivity, podporu získají např. kotle na peletky. Minimální topný faktor pak bude podmínkou pro podporu tepelných čerpadel. Solární kolektory na přitápění nebo ohřev vody, výše dotace bude 50%. V případě tepelného čerpadla bude výše dotace maximálně 30%. Podpora kombinace všech těchto opatření bude znamenat dotační bonus ve výši 20 000 Kč na rodinný dům a 50 000 Kč pro bytový dům.
Celý program má přinést ekonomické úspory pro uživatele a zlepšení životního prostředí. Podle Martina Bursíka jde o uživatelsky velmi jednoduchý program. Žadatelé o dotace mohou využít bezplatnou informační linku 800260500 a webové stránky www.zelenausporam.cz. Nejde přitom pouze o reakci na ekonomickou krizi. Martin Bursík řekl, že už v základu jednání s Japonskem bylo potřeba se zavázat k programu, který zlepší stav životního prostředí. Ročně se ušetří 1,1 milionu tun CO2 = 1 milion tun uhlí. Domácnosti by měly uspořit až 3 mld. korun ročně. Také NERV, protikrizový orgán vlády, ale vidí v programu Zelená úsporám, obrovské plus. Přinese až 30 000 nových pracovních míst, a to pouze v první fázi. Vytváří příležitosti pro malé regionální firmy a živnostníky, má tedy významný efekt na zaměstnanost. Podle odborníků z MŽP je tento program mnohem výhodnější, než např. aktuálně velmi diskutované šrotovné (viz. článek Martin Bursík: šrotovné jako podpora pro hybridy, elektromobily). „Nejlevnější energie je energie, která se ušetří,“ řekl na tiskové konferenci Martin Bursík.
Prostředky na program Zelená úsporám putují z prodeje emisních povolenek Japonsku. Díky závazku snížení emisí v ČR v rámci Kjótského protokolu vznikl přebytek emisních povolenek v letech 2008 až 2012, a to zhruba o 150 mil. těchto jednotek. Z nich se prozatím využije 100 milionů a 50 mil. zbude jako rezerva na nové emise, které mohou vzniknout. Ministerstvo životního prostředí prodalo Japonsku 40 mil. a se světovou bankou a dalšími kupci nyní jedná o odprodeji zbývajících. Podrobnosti o celém programu se dozvíte v článku Zelená úsporám: dotace na zateplování – kompletní informace.03.
Úno

Ministerstvo životního prostředí ČRČeský představil svůj dotační plán pro příští léta. Ten počítá především s podporou a výměnou kotlů na uhlí, ve kterých dnes lidé často pálí všechno možné, za ekologičtější způsoby .

Zároveň ale dotace zahrnují prakticky všechny různé formy včetně kvalitnější izolace, využití (, , , kotle na a podobně) či dokonce celé výstavby a .

budou lidé získávat přes banky, které nabídnou různé „balíčky“, které navíc půjde různě kombinovat. Ministerstvo slibuje, že žádosti o dotace budou pro spotřebitele velmi jednoduché. Zároveň chce navázat také spolupráci s výrobci zařízení souvisejících s úsporou energií.

Co je na tom všem ale nejzajímavnější: půjde o dosud největší dotační program, úřad bude mít k dispozici 10 mld. korun z prodeje emisních povolenek. Dotace však nejsou jedinou novinkou. Zároveň chystá ministr Bursík navrhnout od roku 2014 postihy pro ty domácnosti, které budou nejvíce znečišťovat ovzduší.28.
Lis

EPEE je zkratka pro „Europen Partnership for Energy and the Enviroment“. Dne 20. listopadu proběhl v pražském Clarion Congress Hotel poprvé v seminář, jehož hlavními tématy byla právě hesla v titulku tohoto článku. Sešli se na ní přední zástupci chladírenského a teplárenského průmyslu, stejně jako média, politici a vědci – ze zahraničí i z . Zahájení konference si vzal na starost samotný generální ředitel EPEE Friedrich P. Busch, akce se měl zúčastnit také ministr životního prostředí , který se však nedostavil. Busch především zdůraznil, že toto setkání je první, ale zdaleka ne poslední v řadě. Jako další si vzal slovo Darcy Nicole, ředitel komunikační skupiny EPEE, který se věnoval především tomu, jaký vliv mají budovy na kolem sebe, stejně tak závislosti teplárenského a chladírenského průmyslu na , prosazování zelených systémů a dalším zajímavým tématům. Zdůraznil, že na zelených/ekologických budovách se dá vydělat, ale také v nich budou bydlet a pracovat šťastnější lidé. Vladimír Vlk, ředitel odboru udržitelné a dopravy z Ministerstva životního prostředí se věnoval přístupu našeho státu k obnovitelným zdrojům energie, trvale udržitelnému rozvoji (ve velmi pragmatickém pohledu), podpoře biopaliv, povinných energetických auditech budov (), efektivnější centrální výrobě tepla, zvyšování efektivity uhelných zdrojů či podpoře . Zdůraznil, že ČR se, společně s celou Evropskou unií, zavázala do roku 2020 snížit emise o 20% a spotřebu také o 20%. Připomněl, že je rozdíl mezi výrobou tepla z obnovitelných zdrojů energie (OZE) a výrobou elektřiny, která je nepoměrně nákladnější a složitější.
EPEE
Josef Fiřt, předseda Energetického regulačního úřadu, připomněl, že Evropa je se svým důrazem na ekologii de-facto v něvýhodě oproti celému světu. Dále se věnoval garancím investic do OZE z pohledu investorů či kombinované výrobě tepla. Profesor Karel Kabele, předseda Společnosti pro techniku prostředí, se ve velmi zajímavé prezentaci podrobně věnoval energetické spotřebě budov a jejich certifikaci. Neopomněl dodat, že dnes je třeba dívat se na budovy jako na komplexní systémy, u kterých je nutné sledovat účinnost výroby, distribuce a regulace všech energií. Od 1. ledna 2009 bude povinnou součástí projektové dokumentace všech budov tzv. energetický štítek. Josef Slováček, prezident Asociace využití tepelných čerpadel, velmi zasvěceně a zajímavě hovořil o problematice tepelných čerpadel. Od roku 2001 zažívá tento trh velmi zajímavý nárůst, a to i přesto, že je dnes velkým problémem získat na tepelná čerpadla dotace. Slováček připomněl také historii tepelných čerpadel, která především v Rakousku, Francii či Německu zažívala boom také v 70. a 80. letech, nicméně neodbornost, chybné instalace a servis zapříčinily propad zájmu v 90. letech. Zdůraznil, že je vždy nutné vybrat správný typ čerpadla a třeba dát přednost i dražší, ale kvalitnější značce. Při výběru tepelného čerpadla je vždy nutné brát v úvahu lokální hydrologické i klimatické podmínky. Hilde Dont z Enviroment Readiness Department poté připomněla unijní direktivu „Ecodesign“ a důležitost využití alternativních zdrojů energie také vzhledem k bezpečnosti. Friedrich P. Busch na konci semináře opět zdůraznil, že se nejedná o poslední seminář tohoto druhu a že výrobci topných, chladících a mrazících zažízení se spolu s vědci, politiky a jinými odborníky v budoucnu opět setkají.
 

Ekologické bydleníMagazín Ekologické bydlení vydává Chamanne s.r.o. ISSN 1803-0211. RSS Mediálně zastupuje Impression Media. Naše další projekty Hybrid.cz