Solární farmy – nový domov pro ohrožené čmeláky

Může si praktická ochrana přírody a solární byznys vzájemně pomáhat? V České republice by tato otázka možná vzbuzovala rozpaky, ne tak ve Velké Británii. Organizace Bumblebee Conservation Trust (BCT) věnující se záchraně mizejících čmeláků začala spolupracovat s majiteli několika solárních farem. Tvoří plán, který prospěje všem zúčastněným stranám, včetně bzučících čmeláků.

Čmeláci, včely i motýli. Ti všichni trpí nedostatkem biotopů. Porjket, na kterém spolupracuje i Habitat Aid by to mohl změnit. foto: Niek Sprakel
Čmeláci, včely i motýli. Ti všichni trpí nedostatkem biotopů. Porjket, na kterém spolupracuje i Habitat Aid by to mohl změnit. foto: Niek Sprakel

O velkých lánech polí v Čechách se kdysi v ekologických souvislostech hovořilo jako o „kulturní poušti“. Není divu, rozsáhlé plochy, které jsou vlastně jen po malou část roku pokryty vegetací, nenabízely příliš možností pro život.

S rozšiřujícím se trendem obnovitelných zdrojů energie se situace evokující kulturní „solární“ poušť, začíná opakovat. Přibývá ploch, kde kromě solárních panelů na stojanech vlastně nenarazíte na nic jiného. Tato území jsou velice chudá, pokud jde o výskyt rostlin nebo živočichů.

Britové jsou ale na tvorbu a ochranu „přírodní krajiny“ o poznání háklivější, než Češi. A tak není divu, že projekt britské BCT získává na pozornosti. Přitom to začalo velmi nenápadně.

Společnost Solarcentury, provozující několik solárních farem, se v rámci ekologizace provozu snažila o celkové snížení emisí. Vylepšit bilanci si mohla několika způsoby, ale dala přednost návrhu BCT. Na vybraných lokalitách se solárními panely začaly společně připravovat malé rezervace pro čmeláky.

Do spolupráce se brzy zapojila i další organizace, Habitat Aid, která začala dodávat osivo a sazeničky původních druhů rostlin. Pochopitelně, že vysazování stromů, které by zastiňovaly panely, by bylo v rozporu s funkcí sluneční elektrárny.

Pořád je ale možné na příhodných místech vysazovat křoviny, trsy travin nebo kvetoucí louky. Panely poskytují částečný zástin, a pokud jsou vhodně doplněny rostlinami, vytvářejí téměř ideální mozaiku pestrých mikro-habitatů. Narazíme tu na prosluněné trávníky, kamenité stráně i vlhké mokřiny.

Habitat Aid už léta bojuje s úbytkem zástupců domácí flóry. Od roku 1940 se rozloha přirozených luk zmenšila o 97 %. Semínka původních kvetoucích bylin a plevelů nemají prostor pro život. Ale ve spolupráci se Solarcentury se první taková místa začínají uměle vytvářet, přímo v okolí solárních farem. Ty nabízejí podmínky pro výsev luk, a následně i pro život čmeláků.

„V Solarcentury jsme se vždycky snažili pomáhat životnímu prostředí,“ říká Frans van den Heuvel, manažerka společnosti. „Společně s BCT a Habitat Aid máme unikátní možnost realizovat opatření, která zvýší biodiverzitu na našich solárních farmách.“

Sdílet: