Malta vypustí solární panely na volné moře

Maltská republika musí jako každá členská země EU splnit do roku 2020 požadavek na zvýšení podílu OZE ve vlastním energetickém mixu. Jak se s přislíbenými 10 % vypořádá, když na souši prakticky nemá místo? Pravděpodobně plovoucími solárními elektrárnami.

„Příhodné umístění solárních panelů naráží na maltském souostroví na právní pojem osobního vlastnictví půdy.“ Zdroj: Radomír Dohnal
„Příhodné umístění solárních panelů naráží na maltském souostroví na právní pojem osobního vlastnictví půdy.“ Zdroj: Radomír Dohnal

Maltskému souostroví bylo naděleno překrásně modré moře, pár pláží lemovaných vysokými skalisky a historické památky. To vše jistě vytváří vynikající předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu, ale ve skutečnosti je to jen velmi málo pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie.

Sluneční osvit je zde doslova nadoptimální, ale na prakticky každý metr čtvereční souostroví tu někomu patří, a tak mimo zastavěné plochy střech domů není kam programově expandovat.

Maltská rada pro vědu a technologie (MCST) se proto rozhodla zainvestovat částkou 200 000 eur tříletý projekt SolAqua, který má prozkoumat využitelnost a ekonomickou výnosnost solárních elektráren ukotvených u pobřeží.

Situace není tak prostá, jako je v Austrálii, Indii, Brazílii, Japonsku, Spojených státech amerických nebo v Jižní Koreji. Všechny tyto země už mají s plovoucími elektrárnami své zkušenosti, ale prakticky ve všech případech se jedná o elektrárny plovoucí na hladině vnitrozemských vod, řek, jezer či kanálů.

Aby rozbouřené moře, které se u pobřeží Malty skutečně umí ozvat, neudělala čáru přes rozpočet nové energetické politice, ujal se zhodnocení projektu Luciano Mule´Stagno. Coby profesor Maltské univerzity a dlouholetý výzkumník v Institutu udržitelné energie má vynikající kontakty na dalšího partnery projektu, společnosti General Membrane Ltd. a Pandia Energy. Společně pak mají promyslet realizaci, minimalizovat rizikové faktory a vyhodnotit proveditelnost i návratnost investic.

Třífázový projekt má zatím za sebou první úsek, a to testování mobility/stability raftů a plošin s panely na moři. Nyní se budou výzkumníci soustředit na design jednotlivých součástek, protože solární panely na hladině se budou muset vyrovnat i s vysokou vlhkostí a neustále zasoleným prostředím.

Finální fáze pak otestuje jednotlivé plovoucí prototypy. Času Malta rozhodně nemá nazbyt, ale každá změna k lepšímu jistě dojde svého docenění. V současnosti je Malta 100 % závislá na dovozu pohonných hmot pro provoz dvou elektráren.

Sdílet: