Obnovitelné zdroje mohou zachránit 4 miliony životů ročně

Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) vypracovala rozsáhlou studii, ve které dokládá, jaký význam mohou mít čisté energetické alternativy dopady na naši budoucnost.

„Při započítání nákladů externalit už uhlí vůbec nepředstavuje pro svět tu nejlepší budoucnost.“ Zdroj:ALSglobal
„Při započítání nákladů externalit už uhlí vůbec nepředstavuje pro svět tu nejlepší budoucnost.“ Zdroj:ALSglobal

Pokud by se například podařilo zvýšit stávající množství instalovaných OZE na dvojnásobek, drasticky by poklesl počet úmrtí spojených se znečištěným ovzduším. O čtyři miliony ročně.

Zdvojnásobení výkonu OZE by se promítlo nejen do snížení mortality, ale také do dramatického poklesu „sekundárních“ nákladů, spojených s provozem konvenčních fosilních zdrojů paliv. IRENA tyto sekundární náklady vyčísluje na 4,2 bilionů dolarů.

Ohromující čísla ovšem nutí k otázkám: co jsou ty sekundární a nepřímé náklady vlastně zač? Studie zmiňuje v této kategorii například znečištění životního prostředí, degradaci půdy, kontaminaci vodních zdrojů, zhoršení kvality ovzduší uvnitř i vně zastavěných prostor nebo extrémní klimatické události.

„Tyto „vedlejší“ náklady s cenou, kterou platíme za užívání fosilních zdrojů paliv, přímo souvisí,“ zmiňuje IRENA. „Ale přitom se o nich v běžných vyčísleních nedozvíte.“ A jak dodává Dolf Gielen, ředitel vývojového centra IRENA: „Když tyto přidružené náklady do našich rovnic zahrneme, zjistíme, kdo v souboji o kvalitní zdroj energie skutečně vítězí. Obnovitelné zdroje energie se pak skutečně stávají atraktivní a zajímavou nabídkou pro lepíš budoucnost.“

Zvýšit globálně o dvounásobek podíl OZE by znamenalo snížení dusíkatých látek (o 82 %), prachových částic (33 %) těkavých látek (27 %) a oxidů síry (12%) v ovzduší. Změna k lepšímu by se pochopitelně projevila nejvýrazněji v zemích, které do značné míry na uhlí sází – Čína, Indonésie, Indie a Spojené státy americké, stejně jako řada menších rozvojových zemí.

„Je ale smutné sledovat, když navzdory těmto zřejmým faktům se ve stále velké míře spoléhá na fosilní zdroje energie,“ říká Gielen. „Na každý dolar, vyplacený k podpoře zavádění OZE připadají čtyři, na podporu pokračující těžby uhlí a ropy.“

Sdílet: