RIVERBED: polský student vrací řeku do vyprahlé pouště

Co dělat, když ve vyprahlé krajině zmizí řeka? Životodárná íránská Zayanderud vyschla už před lety, a polský student architektury se rozhodl vypracovat svou disertační práci na téma oživení této vyprahlé jizvy v krajině.

„Projekt RIVERBED je o megastruktuře vybudované na úseku vyschlého říčního koryta, který může navrátit vodu zpět tam, kam patří.“ Zdroj: Mateusz Pospiech
„Projekt RIVERBED je o megastruktuře vybudované na úseku vyschlého říčního koryta, který může navrátit vodu zpět tam, kam patří.“ Zdroj: Mateusz Pospiech

Širokou jizvu se rozhodl zacelit „megastrukturou“ – víceúčelovým komplexem, který má přispět k návaru vláhy do celé oblasti. Navrhovanému projektu rozhodně nechybí ambice. Rozpracovaný materiál totiž počítá se zástavbou v délce šesti kilometrů.

„Nebylo by však moudré na stavbu, která má přispět k návratu vody, spotřebovat ještě více životodárné tekutiny,“ píše ve své práci Mateusz Pospiech ze Slezské technologické univerzity v Gliwici.

Proto navrhuje propracované řešení v podobě super-udržitelné a ekologické stavby. Ta je usazena v korytě zmizelé řeky, doplňuje její funkce, a připravuje krajinu na návrat vody.

Řeka Zayanderud protékala Isfahánem. Třetím největším íránským městem, s 3,7 miliony obyvatel. Ztráta tohoto vodního zdroje poznamenala všechny, a dopad jejího zmizení se odrazil na životě všech obyvatel této rozlehlé země.

Pospiech ale připravil nápaditou alternativu. Zástavba, vedená ve třech úrovních, plně zaplní prostor uvolněného koryta. Nebudou zde chybět dopravní komunikace, apartmánové bydlení a všechny funkčně nezbytné prvky nového města.

Unikátní je ale zapracování zelených svahů, vodosběrných systémů, zatravněných střech a náspů, travnatých teras. Ty umožní dešťové vodě návrat do upravených koryt řeky (rozdělených po dvou na každou úroveň) a patřičný zástin vegetace přispěje k zadržení vody v horkém klimatu. Široce pojaté ekologické a krajinářské opatření tak skutečně může přispět ke znovu-oživení řeky Zayanderud, byť ne v její dávné slávě.

Sdílet: