Obnovitelné zdroje mohou zachránit 4 miliony životů ročně

Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) vypracovala rozsáhlou studii, ve které dokládá, jaký význam mohou mít čisté energetické alternativy dopady na naši budoucnost.

„Při započítání nákladů externalit už uhlí vůbec nepředstavuje pro svět tu nejlepší budoucnost.“ Zdroj:ALSglobal
„Při započítání nákladů externalit už uhlí vůbec nepředstavuje pro svět tu nejlepší budoucnost.“ Zdroj:ALSglobal

Pokud by se například podařilo zvýšit stávající množství instalovaných OZE na dvojnásobek, drasticky by poklesl počet úmrtí spojených se znečištěným ovzduším. O čtyři miliony ročně.

Zdvojnásobení výkonu OZE by se promítlo nejen do snížení mortality, ale také do dramatického poklesu „sekundárních“ nákladů, spojených s provozem konvenčních fosilních zdrojů paliv. IRENA tyto sekundární náklady vyčísluje na 4,2 bilionů dolarů.

Ohromující čísla ovšem nutí k otázkám: co jsou ty sekundární a nepřímé náklady vlastně zač? Studie zmiňuje v této kategorii například znečištění životního prostředí, degradaci půdy, kontaminaci vodních zdrojů, zhoršení kvality ovzduší uvnitř i vně zastavěných prostor nebo extrémní klimatické události.

„Tyto „vedlejší“ náklady s cenou, kterou platíme za užívání fosilních zdrojů paliv, přímo souvisí,“ zmiňuje IRENA. „Ale přitom se o nich v běžných vyčísleních nedozvíte.“ A jak dodává Dolf Gielen, ředitel vývojového centra IRENA: „Když tyto přidružené náklady do našich rovnic zahrneme, zjistíme, kdo v souboji o kvalitní zdroj energie skutečně vítězí. Obnovitelné zdroje energie se pak skutečně stávají atraktivní a zajímavou nabídkou pro lepíš budoucnost.“

Zvýšit globálně o dvounásobek podíl OZE by znamenalo snížení dusíkatých látek (o 82 %), prachových částic (33 %) těkavých látek (27 %) a oxidů síry (12%) v ovzduší. Změna k lepšímu by se pochopitelně projevila nejvýrazněji v zemích, které do značné míry na uhlí sází – Čína, Indonésie, Indie a Spojené státy americké, stejně jako řada menších rozvojových zemí.

„Je ale smutné sledovat, když navzdory těmto zřejmým faktům se ve stále velké míře spoléhá na fosilní zdroje energie,“ říká Gielen. „Na každý dolar, vyplacený k podpoře zavádění OZE připadají čtyři, na podporu pokračující těžby uhlí a ropy.“

Sdílet:

1 komentář: „Obnovitelné zdroje mohou zachránit 4 miliony životů ročně

 • 31. 5. 2016 (21.36)
  Permalink

  Hm, proč se mi zdá že článek něco neříká, trochu mystifikuje? O ano, zapomíná se na to že to platí při konstantní spotřebě. Ovšem nasazování OZE povede v rozvojových zemích k elektrifikaci odlehlých lokalit, později se tyto ostrovy budou spojovat, to povede ke zvyšování spotřeby. Na druhou stranu v oblastech kde již elektrická síť existuje a pokud růst produkce OZE je vyšší než růst spotřeby pak ano, tyto efekty budou platit.

  Ještě také existuje možnost že některé země z politických či jiných důvodů budou spoléhat na jadernou energii. Ta také může hrát jistou roli ve snižování spotřeby fosilních paliv. Vlastně je otázka, jestli by se nedali OZE a JE spojit, ovšem asi jen těžko současnými firmami, současný koncept JE je nedobrý a problematický, lehkovodní reaktory vyhrály kdysi jen pro problémy lepších typů a jejich levost, i těžkovodní mají jisté výhody proti lehkovodním, o všemožných kovem chlazených, s rozpuštěnými solemi atd. ani nemluvě. Bohužel byly nákladnější, armáda potřebovala něco levného pro ponorky a tak se pak jen zvětšily a začaly se z nich dělat elektrárny. Vždyť první jaderný agregát byl poháněn reaktorem sodíkovým (USA), ten stejný rok pak v SSSR byla uvedena do provozu první jaderná elektrárna (dodávka do sítě). (Tedy první jaderný proud byl vyroben v USA, první elektrárna v SSSR)

  Na druhou stranu bychom neměli okamžitě zatratit i fosilní paliva. Ano průmyslový svět se jich má zbavit velmi rychle, a pokud se k tomu rozhodneme, tak v Evropě a USA končí nějaká debata s požadavkem na zbavení se jádra, tedy na několik let, co budou JE krýt přechod na OZE, v Rusku a Číně v závislosti na dalších faktorech by pak tento segment byl možná silně dominantní. V případě rozvojového světa, i s přihlédnutím k případným dopadům biopaliv a ceny moderních technologií, mohli hrát významnou roli.

  Pro naše podmínky potřebujeme provést simulaci po hodinách, jak by se elektřina z OZE vyráběla,jaké zdroje by byly v provozu, jaké by byly přebytky atd. tím jednou provždy ukončit zbytečné protahování kdy nám rozvoj energetiky stojí. Všichni mohou být překvapeni výsledkem. Primárním cílem by mělo být zbavení se fosilních paliv, ne hádky OZE vs. JE, z čehož jen těží fosilní paliva. Bohužel jaderná energetika je zabetonovaná ve svých dogmatech a odmítá dělat věci jinak, změnit se.

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.