Česká nanovlákna opět míří do Japonska

Nové zdroje energie, technologie šetrné k životnímu prostředí a biotechnologie ve spojení s nanovlákny. Nejen o tom bude mezinárodní konference Nanofibers 2012, která se koná od 4. do 5. června 2012 v japonském Tokiu.

Nanotechnologie, resp. nanovlákna, jsou díky společnosti Elmarco předním vývozním artiklem České republiky, foto: Elmarco
Nanotechnologie, resp. nanovlákna, jsou díky společnosti Elmarco předním vývozním artiklem České republiky, foto: Elmarco

Příležitost prezentovat aktuální výsledky výzkumu, vývoje a výroby nanovláken zde dostanou i české firmy a instituce. Jejich účast na konferenci je součástí 6. Česko-japonských technologických dnů, které pořádá agentura CzechInvest, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

„České dobývají svět, o tom není pochyb. Naším úkolem je české nanotechnologické firmy a výzkumné instituce v tomto snažení podporovat, umožnit jim, aby mohly ukázat světu, jaké nápady se rodí v relativně malé zemi uprostřed Evropy,“ říká ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba a dodává: „ jsou oborem budoucnosti a náklady na podporu tohoto sektoru se nám nepochybně mnohonásobně vrátí.“

„Česko-japonské technologické dny jsou ideální příležitostí, jak prezentovat jedinečné výsledky českých firem a institucí v zahraničí, získat nové kontakty a možnosti dalšího rozvoje. V Japonsku jsme v posledních letech zaznamenali o české nápady a produkty veliký zájem. V ideálním případě by nadcházející akce mohla vyústit v uzavření strategických partnerství, která by představovala pro Českou republiku významný úspěch,“ říká ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg.

„Česká nanovlákna budou v Tokiu zastupovat společnosti Contipro Biotech, Elmarco, a Nafigate. Z českých vysokých škol a institucí, které se zabývají výzkumem a vývojem nanotechnologií, budou mít na konferenci představitele Vysoké učení technické v Brně a Středoevropský technologický institut Ceitec,“ vyjmenovává generální ředitel agentury CzechInvest Miroslav Křížek a dodává: „Českou účast na akci se nám podařilo zajistit také díky společnosti Nafigate, která provozuje globální informační portál o nanovláknech.“

Přímo za řečnický pult si v Tokiu stoupnou Jana Růžičková ze společnosti Contipro Biotech, Aleš Gardian z Elmarca a Ladislav Mareš z Nafigatu. Součástí konference bude rovněž veletrh, kde se budou prezentovat firmy Nafigate a Elmarco a dále Vysoké učení technické v Brně – Centrum materiálového výzkumu.

V rámci doprovodného programu se účastníci Česko-japonských technologických dnů také zúčastní předvedení nanospideru NS 4S1000U přímo v showroomu společnosti Elmarco v Tokiu.

„Jsme rádi, že můžeme představit naše výsledky ukazující, že Česká republika patří v oblasti nanotechnologií ke světové špičce. Na konferenci jedeme prezentovat výsledky námi patentované technologie, která umožní v řadě případů více než desetkrát zvýšit produkci nanovláken,“ vysvětluje Jana Růžičková, vedoucí skupiny pro výzkum a vývoj nanovláken z biopolymerů ze společnosti Contipro Biotech a dodává: „To dokládá, že nejen vysoké školy, ale i soukromé firmy se mohou stát špičkovým výzkumným pracovištěm.“

„Na konferenci chceme prezentovat model globálního centra excelence v oblasti nanovláken. Propojujeme špičková světová pracoviště, vytváříme globální výzkumné centrum a realizujeme konkrétní projekty, které chceme představit. Komplexnost a globálnost našich aktivit umožňuje nabídnout firmám a investorům vývoj nových energeticky úsporných technologií a produktů s vysokou přidanou hodnotou“ uvedl Ladislav Mareš, předseda představenstva NAFIGATE Corporation.

„Zástupci Centra materiálového výzkumu při Fakultě chemické VUT v Brně budou prezentovat technologii výroby polymerních materiálů – bioplastů vhodných pro zvlákňování. Mechanickými vlastnostmi mohou bioplasty konkurovat tradičním plastům, ale na rozdíl od nich jsou díky své přirozené odbouratelnosti šetrné k životnímu prostředí. Navíc jsou bioplasty plně biokompatibilní, což umožňuje jejich aplikaci v medicíně,“ říká Martin Weiter, vedoucí výzkumného programu na VUT Brno s tím, že je možné bioplasty zpracovat do formy nanovláken, což otevírá široké spektrum aplikací nejen v medicíně, ale také v obalovém průmyslu nebo .

Projekt České Technologické Dny podporuje mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje, technologií a inovací. Jeho největším přínosem je budování nových kontaktů a navazování spolupráce mezi výzkumnými institucemi, politickými představiteli a zástupci soukromého sektoru.

Nadcházející České technologické dny v Japonsku, tzv. CzechNanoDays, volně navazují na mezinárodní veletrh Nano tech 2012, který se konal v únoru letošního roku v Tokiu a na kterém Česká republika měla národní pavilon.

tisková zpráva

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *