Budoucnost patří čisté energetice a úsporám za uhlí

Přechod na 100% obnovitelnou ekonomiku se Německu vyplatí – zejména při porovnání s budoucí úsporou 83 miliard eur, které stát dnes utratí za spotřebu fosilních paliv. Zjištění vyplývá z aktuální studie německého Fraunhofer Institutu, která spočítala budoucí náklady energetické transformace.

Německo je světovým lídrem v oblasti obnovitelných zdrojů energie a tzv. "energetického přechodu" (Energiewende). foto: Jan Horčík pro Ekologické bydlení
Německo je světovým lídrem v oblasti obnovitelných zdrojů energie a tzv. „energetického přechodu“ (Energiewende). foto: Jan Horčík pro Ekologické bydlení

Podle studie by se počáteční investice do větrných a solárních zdrojů měly začít Německu vyplácet po roce 2030.

Zajímavou součástí studie je přehled očekávaného poklesu pořizovacích nákladů větrných a solárních elektráren nebo nákladů na přechod k elektromobilitě.

V budoucnu pak bude nejlevnějším zdrojem solární energetika, u které cena fotovoltaických panelů na střechách domů klesne na polovinu dnešní ceny.

Klíčové také je, aby obnovitelné zdroje vytlačovaly „špinavá“ paliva nejen z výroby elektřiny, ale došlo také k proměně teplárenství, kde vědci počítají s vyšší energetickou účinností budov a silnějším zastoupením teplených čerpadel. Současně doporučují využití obnovitelné elektřiny v dopravě, jako náhradu ropy.

Podle Aliance pro energetickou soběstačnost by se měla studie stát inspirací pro novou vládu, která v programovém prohlášení sice počítá s podporou zvyšování energetické efektivity, ale zapomíná na stále dostupnější obnovitelné zdroje a nezahrnuje původně slibovanou ochranu měst a obcí před uhelnými doly.

Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost uvádí: „Německá studie ukazuje, že se investice do obnovitelných zdrojů ekonomicky vyplatí a vrátí zpět v podobě uspořených nákladů za fosilní paliva. Postupný růst šetrných zdrojů tak může pomoci i v Česku. Naše hospodářství totiž čeká na potřebný impuls, který srazí externí náklady ze spalování uhlí na zničeném zdraví a krajině ve výši desítek miliard ročně. Investice do obnovitelných zdrojů může podpořit vznik pracovních míst a zastavit odtékání dalších stovek miliard ročně za import ropy a zemního plynu.“

tisková zpráva
Sdílet: