Americká síť by snesla víc obnovitelných zdrojů

Podle nové studie americké Národní laboratoře pro obnovitelné zdroje (NREL) by americká elektrorozvodná síť dokázala pojmout až o třetinu vyšší výrobu z větrných a solárních elektráren, a to bez výrazného zvýšení nákladů na provoz.   Energetika - Spojené státy - rozvodná síť

Studie NREL přitom v tomto závěru zdaleka není osamocená a mluví proti názoru jiných odborníků, kteří tvrdí, že ke každému 1 MW z obnovitelných zdrojů by musel přibýt 1 MW z konvečních zdrojů proto, aby rozvodná síť zůstala stabilní.

Moudří vědci z USA zjistili, že jedním ze způsobů jak minimalizovat náklady na provoz obnovitelných zdrojů energie, tedy vyhnout se stavbě záložních elektráren, je stavět větrné a solární elektrárny co nejdále od sebe.

Jinými slovy tak, jak byly tyto obnovitelné zdroje původně zamýšleny – decentralizovaně, rozeseté po plošně rozlehlém území. Stín nebo bezvětří v jedné oblasti by pak snadno vyvážila svit a vítr v jiné, vzdálenější.

V americkém prostředí to znamená nesoustředit všechny obnovitené zdroje v jednom jediném státě, ale pokud možno je rozmístit i do těch okolních. To by si vyžádalo úzkou spolupráci mezi jednotlivými distribučními společnostmi, která je v současné době ve Spojených státech na nevalné úrovni.

Samozřejmě, že mohou nastat okamžiky, kdy se objeví příliš vysoká poptávka, kterou nebude možné pokrýt. Pro takový případ je ale výhodnější namísto nových konvenčních zdrojů využít strategii tzv. „zodpovědné spotřeby“. Jinými slovy, distributoři mohou zaslat svým zákazníkům požadavek na to, aby snížili svůj odběr výměnou za lepší cenu elektřiny. Firmy poskytující tyto služby jednotlivým distributorům už ve Spojených státech začínají fungovat.

Jan Horčík

Zakladatel a šéfredaktor magazínů Ekologické bydlení a Hybrid.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *