Český ostrovní dům 2016 spouští unikátní soutěž

Měsíc únor přinesl hned na dvě české univerzity jednu z nejzajímavějších soutěží posledních let. Pod záštitou a s regulérností České komory architektů se 22. února spustila unikátní architektonická soutěž pro studenty ČVUT v Praze a VŠTE v Českých Budějovicích.

Soutěž Český ostrovní dům 2016
Soutěž Český ostrovní dům 2016 je určena pro studenty ČVUT a VŠTE

Celý projekt také získal záštitu Ministerstva životního prostředí. Autoři soutěže věří, že se jim s pomocí studentů a odborníků z oboru podaří nalézt takové technické řešení, které jim umožní postavit dvě soběstačné „off-grid“ apartmánové jednotky v kontextu šumavské krajiny.

„Off-grid či ostrovní znamená to, že budovy budou zcela nezávislé na připojení k inženýrským sítím. Přirozenou cestou pro mě bylo oslovit vysoké školy a začít mluvit o této myšlence s novou, vznikající generací architektů. Tak vznikla studentská soutěž Český ostrovní dům 2016. Spojit mladé talenty s těmi nejlepšími v oboru a společně tak vytvořit pokrokový ostrovní dům je naprosto fascinující proces. Šetrnost, nezávislost a udržitelnost vnímám jako budoucí normu,“ vyjádřil se k projektu jeho zakládající autor, Pavel Podruh.

V tuto chvíli probíhá první kolo zmíněné soutěže, 29. února se uskutečnil na ČVUT workshop s odborníky na dané téma pro soutěžící studenty. Zúčastnilo se jej přes 80 studentů z architektonických a stavebních oborů.

Právě jejich návrhy by mohly posunout současné vnímání udržitelného života a bydlení a ve spolupráci s odborníky přinést zcela revoluční architektonická i stavebně-technická řešení v oblasti udržitelné výstavby.

Štěpán Mančík, architekt a specialista týmu pro udržitelnou výstavbu Univerzitního centra energeticky efektivních budov při ČVUT byl jedním z přednášejících úvodního workshopu Českého ostrovního domu: „Životnímu prostředí nepomůžeme tím, že postavíme ostrovní dům v srdci Šumavy, ale pomůžeme mu tím, že se lidé prostřednictvím používání tohoto domu dozvědí více o základních principech udržitelnosti a energetické efektivity. Ostrovní dům, aby fungoval, musí tyto principy ctít, což jej dělá výborným prostředkem pro šíření osvěty a všeobecného povědomí mezi laickou i odbornou veřejností.“

Projekt se sice teprve začíná rozbíhat, ale rychle si získává pozornost a podporu soukromých i veřejných subjektů: záštita Ministerstva životního prostředí, podpora českých odborníků z Centra pasivního domu, Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT či například experta z University of Cambridge.

Český ostrovní dům 2016 je unikátní architektonická soutěž vytvořená pro studenty ČVUT a VŠTE. Jejím cílem je navržení a vytvoření dvou originálních off-grid apartmánových jednotek v kontextu šumavské krajiny.

Off-grid znamená jejich nezávislost na inženýrských sítích a snahu využít přírodní zdroje udržitelně, čistě a citlivě. Soutěž probíhá od 22. února 2016. Více informací včetně pravidel naleznete na www.ceskyostrovnidum.cz.

tisková zpráva
Sdílet: