Brazilský fotbalový stadion vyrostl na střeše kampusu

Multifunkční využití prostoru je v moderní architektuře neustále opakovaným zaklínadlem. Brazilští architekti ze studia OSPA Arquitectura e Urbanismo posouvají tuto zažitou praxi na novou úroveň. Jejich přijatý projekt kampusu Igara Federální univerzity v Porto Alegre má „dvě úrovně a dvě tváře“ a možností využití přitom nabízí bezpočet.

„Každá píď prostoru je v brazilském projektu využita, žádné místo neleží ladem.“ Zdroj: OSPA
„Každá píď prostoru je v brazilském projektu využita, žádné místo neleží ladem.“ Zdroj: OSPA

Projekt kampusu v Porto Alegre si jednoduše můžete představit jako dvě vysoké univerzitní budovy ohraničující areál, mezi nimiž se vine obdélníková plocha určená k nejrůznějším samo-studijním aktivitám, sportovnímu vyžití a relaxaci. Kromě čítáren, internetových pointů je tu také celá řada kurtů a posiloven.

To by samo o sobě nebylo tak mimořádné, kdyby nad tímto prostorem nebylo umístěno přemostění či snad zastřešení, na němž je instalována celá plocha fotbalového hřiště. Tato programová diverzifikace využívané a zastavěné plochy je skutečně nebývalá, a nenechává prostor hluchým a nevyužívaným místům.

„Nezastavitelnost je slovo, které nejlépe vystihuje myšlenku celého záměru,“ podotýkají Arquitectura e Urbanismo. „Kampus neustále žije, je neustále v pohybu. Dochází tu ke kontinuálnímu rozvoji těla i ducha.“ Univerzitní kampus propojený se sportovištěm bude tepat životem i mimo semestrální výuku, a stane se centrem řady společenských aktivit.

Mimo jiné prý zastřešení řešené jako hřiště fotbalového stadionu přispěje k urychlení celé realizace a výrazně sníží objem stavebního odpadu. Mezi optimalizační prvky patří příhodná orientace „tunelu“, který bude zastiňovat průchozí plochu a limitovat přehřívání povrchu.

„Konvenční rozdělení prostoru podél osy začátek kampusu vs. konec vlastně nikdy nefungovalo, stejně jako členění prostoru na veřejný a neveřejný,“ říkají Arquitectura e Urbanismo.

„Proto jsme ke konceptu přidali další, svislou osu, a dali celému projektu další tvář.“ Zbytek byl prý už jen o práci s komplexním objemem daného areálu, oceli a betonu. Projekt studia OSPA Arquitectura e Urbanismo, který byl na konci roku 2015 v mezinárodní soutěži vybrán, postupuje nyní do realizační fáze.

backstage.worldarchitecturenews.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *