Národní divadlo se zelená, na řadě jsou další instituce

Česká rada pro šetrné budovy, jejíž činnost byla zahájena v polovině září letošního roku v Národní technické knihovně v Praze, dnes prakticky celý den pořádá zajímavé akce. Dopoledne to byla tisková konference, kde rada oznámila rozšíření počtu partnerských firem a institucí. Jednou z nich se stalo také Národní divadlo, od příštího roku Národní muzeum a brzy přibudou další. pokračování…

CZGBC - Národní divadlo

V Zemském salonku historické budovy Národního divadla se sešli nejen zástupci rady, včetně jejího předsedy Iry Saula Rubensteina, ale dále například také známý americký architekt James Brew, který se podílel na nedávné renovaci mrakodrapu Empire State Building směrem k celkově šetrnějšímu pojetí.

Víc hlav víc ví

„Dynamický nárůst počtu zakládajících partnerů České rady pro šetrné budovy, mezi jejíž strategické spojence se nově zařadilo i Národní divadlo a Národní technická knihovna, ukazuje, že projekty šetrných budov jsou významným trendem nejen ve světě, ale také v České republice,“ řekl Petr Vogel, místopředseda rady.

Česká rada pro šetrné budovy - Národní divadlo

Současný ředitel Národního divadla Ondřej Černý byl k úpravám směrem k šetrnějšímu chodu překvapivě vstřícný. Budova například část své spotřeby elektrické energie nahrazuje fotovoltaikou na střeše, část vytápění zase skrze tepelná čerpadla využívající teploty vody. Pro budovu jsou to tedy především provozní náklady, které ušetří. V případě ND jde asi o 6,2 mil. Kč jen na energiích.

Na řadě jsou veřejné instituce a vzdělávání

Česká rada pro šetrné budovy se nyní kromě přijímání nových členů a dalším navazování partnerství s veřejnými kulturními institucemi hodlá také důrazněji zabývat vzděláváním. Hodlá proto přetvořit vé stránky Setrnebudovy.cz takovým směrem, aby je mohli využívat studenti architektury a spřízněných oborů k dalšímu vzdělávání a výměně informací. Rada také nově navázala spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, která poskytne laboratoře a odborníky.

Kromě toho budou v rámci rady vznikat nové pracovní skupiny, mezi prvními právě např. „Šetrná divadla“, které se budou zabývat konkrétními projekty zaměřenými na určité typy budov. Šéf ND Černý dokonce doufá, že díky významu této instituce a jejím spojení s Českou radou pro šetrné budovy časem získá tato platforma i jistou politickou moc a bude moct ovlivňovat rozhodovací procesy týkající se prosazování ekologických aktivit.

Česká rada pro šetrné budovy - Národní technická knihovna

V současné době se projekt solární elektrárny připravuje také pro Stavovské divadlo a chystají se i další objekty, např. v Litomyšli. O fungování šetrných staveb ve světě promluvil v Národním divadle na pozvání CZGBC také již zmíněný americký architekt James Scott Brew, který získal mnohá ocenění v oboru udržitelného rozvoje i šetrné architektury (např. od The American Institute of Architects).

Kdo je James Brew?

James Brew je hlavním architektem, který vede v rámci známé organizace Rocky Mountain Institute založené Amory Lovinsem tým Built environment. Může se pochlubit 28 lety zkušeností s udržitelným plánováním u historické, komerční, institucionální, ale i rezidenční architektury.

Rocky Mountain Institute je nezávislá, podnikatelská, nezisková organizace, která podporuje efektivní využívání zdrojů a usiluje, aby se tak svět stal bezpečným, prosperujícím a udržitelným. Právě ona se zasloužila o vypracovaní projektu na provedení „zelených opatření“ v Empire State Building, dosáhli tím téměř 40 % snížení nákladů na provoz budovy. Dalším z projektů týmu Built environment je pak například instalace úsporných inovací v různých univerzitních kampusech na území celých Spojených států amerických. Více informací na www.rmi.org.

Specializací Jamese Scotta Brewa je vytvoření celkového, plně integrovaného systému ve stavbách, a to s důrazem na energii, šetrnost s vodou a účinnost zdrojů. Vytváří vnitřní prostředí, které je zdravé pro člověka a zároveň nesnižuje jeho produktivitu. Navrhuje projekty a poskytuje konzultační služby stovkám projektů po celém světě – ať už rezidenčním, historickým budovám, kancelářím, laboratořím nebo veřejným stavbám. Jeho současná práce se zejména týká vytvoření obyvatelných občanských budov s nízkými svázanými emisemi skleníkových plynů do atmosféry.

Co je vlastně CZGBC?

Cílem rady je podnítit trh, vzdělávání a změny v legislativě k vytvoření prostředí pro kvalitní stavby, které jsou zároveň ekonomicky ziskové i šetrné k životnímu prostředí. Komplexní šetrnost budov zejména zahrnuje finanční úspory, rozumné využívání zdrojů (energií, vody, materiálu), ohledy na životní prostředí a citlivý přístup k lidskému zdraví. K zemím, kde již Green Building Council působí, patří například také Velká Británie, Francie, Německo, Polsko, Maďarsko, Spojené státy americké, Austrálie, Japonsko, Indie a další.

Jan Horčík

Zakladatel a šéfredaktor magazínů Ekologické bydlení a Hybrid.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *