Sociální síť Facebook zmizí v lesích

Mark Zuckerberg, člověk s největším počtem přátel na Facebooku, hodlá přestavět administrativní budovy své společnosti do nové podoby. Jednotlivé kanceláře, vývojová a datová centra teď mají být nově propojena v jednolitý kampus, zahalený do zeleného pláště parkové výsadby.

Architekt Frank Gehry není z konečné podoby projektu kampusu společnosti Facebook příliš nadšený, chyběly mu údajně výrazné rysy, tolik typické pro jeho návrhy. Zdroj: Frank Gehry/Gehry Partners
Architekt Frank Gehry není z konečné podoby projektu kampusu společnosti Facebook příliš nadšený, chyběly mu údajně výrazné rysy, tolik typické pro jeho návrhy. Zdroj: Frank Gehry/Gehry Partners

Celý areál, rozkládající se na ploše čtyřiceti tisíc metrů čtverečních, má být zakryt zelení, budovy mají být osazeny zelenými střechami a jednotlivé úseky mají být propojeny sítí podzemních tunelů a nadzemních prosklených průchozích tubusů.

Náročná přestavba má i svého náročného tvůrce. Pod projektem „ozelenění“ objektů je podepsán světoznámý architekt Frank Gehry, jeden z autorů Tančícího domu v Praze. Jednotlivé stavby mají bezezbytku splňovat podmínky certifikace LEED.

Kalifornské ústředí Facebooku v Menlo Park totiž chystá do dalších let velké změny. Zuckerberg počítá s průběžným náborem šesti tisíc nových zaměstnanců, v dalších šesti letech. I pro ně zde bude vystaveno nové „město ve městě“, s restauracemi, bistry a podzemními parkovišti.

Část nového zeleného kampusu společnosti Facebook, která provozuje největší sociální síť na světě. foto: Frank Gehry/Gehry Partners
Část nového zeleného kampusu společnosti Facebook, která provozuje největší sociální síť na světě. foto: Frank Gehry/Gehry Partners

Gehry vypracoval projekt ozelenění, který celý rostoucí komplex „zneviditelní“. Středisko společnosti Facebook má při pohledu z výšky vypadat jako obyčejný dubový lesík na svahu kopce.

Lavičky pro pěší, cesty lemované alejemi, odpočívadla na zatravněných střechách, členitý terén s pahorky, klidná oddechová zákoutí. Tak bychom si asi nervové centrum internetového kolosu nepředstavovali.

K zajímavým střetům při tvorbě vizualizací a návrhů došlo i mezi Zuckerbergem a Gehrym. Gehryho původní vize totiž zahrnovala „květnaté a nadýchané kontury budov“, s centrem připomínajícím tvarem motýla. Zuckerberg je však smetl ze stolu se slovy, že jsou „příliš okázalé“.

V zásadě tedy zůstal jen požadavek na zachování/vytvoření 80 % zeleného povrchu, složeného z neexotických druhů dřevin a křovin, které budou mít jen minimální požadavky na dodávky vody. Ústředí jedné z největších sociálních sítí se tak stane velmi nenápadným, a zapadajícím do okolité krajiny.

Inhabitat.com

4 komentáře: „Sociální síť Facebook zmizí v lesích

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *