Architekti vrací Amsterdam se vrací lidem

Holandské architektonické studio Hofman Dujardin vypracovalo „nový a revoluční“ plán, který má reagovat na potřeby budoucnosti Amsterodamu. Historické jádro města se 750 000 obyvateli se v něm dočkává zásadních změn, které z rušné turistické metropole znovu udělají město pro lidi.

„Skeč základních úprav komunikací a využit prostoru v okolí centra z dílny Hofman Dujardin.“ Zdroj: Hofman Dujardin
„Skeč základních úprav komunikací a využití prostoru v okolí centra z dílny Hofman Dujardin.“ Zdroj: Hofman Dujardin

„Žijeme a pracujeme v Amsterodamu, milujeme Amsterodam,“ říká Michiel Hofman, šéf-architekt studia Hofman Dujardin. „A proto chceme, aby se město stalo ještě úžasnější.“ Zmíněná úžasnost však městu přináší i komplikace.

Pravidelné ulice centra, lemované říčními kanály, jsou zoufale přeplněné a neprůjezdné. Řešení v podobě jízdních kol už dávno situaci nepomáhá. Omezený průjezd automobilů patřících lidem mimo centrum totiž zaplavil ulice cyklisty, kteří dnes tonou v davech turistů.

V centru se možná dýchá nesrovnatelně lépe, než v jiných evropských městech, o lepší průjezdnosti nebo dopravní obslužnosti se tu ale mluvit rozhodně nedá.

Historické centrum, které po obvodu měří šestnáct kilometrů, je také „odtržené“ od zbytku města, především od administrativních celků na severu města. A samo napojení města na „moře“ je natolik chatrné a nevyhovující, že si místní potomci slavných mořeplavců svou minulost nemohou připomenout.

Navržené úpravy mají ambice učinit střed města znovu obyvatelným, a navrátit ho ze značné části zpět místním lidem. „Systémy chytré mobility osob, práce s interaktivními zdroji, snížení cen nájemného, vyšší kvalita veřejných prostor, to vše v plánu Oamesterdm („Velký Amsterdam“) je,“ říká architekt.

Jedním ze zásadních prvků bylo napojení historického centra na severní administrativní část s pomocí jich osvědčených cyklostezek. Dosud totiž byla možnost dostat se do těchto končin jen autem, a tak řešení úsporné přepravy bylo jen polovičaté.

Michiel Hofman se proto pouští do základní úpravy městského centra, ve kterém mění dosavadní koncept dopravy i využití celých ulic. Z parkovišť a odstavných pruhů se stávají cyklostezky a chodníky.

V plánech se nyní rušné úseky protínajících se ulic mění na parky a městské zahrady a výrazně přibývá také „zastřešených průchozích prostranství“ pro místní tržiště. „Re-design městského centra je ohromnou výzvou, ale v ten moment, kdy se na důvěrně známá místa podíváte jinou optikou, otevírají se vám docela nové možnosti,“ dodává Hofman.

Sdílet: