TetraPOT: přírodní obrana pobřeží proti tsunami

Přírodní katastrofy se v některých oblastech stávají z nečekaných mimořádností očekávanou sezónní záležitostí. Spolu s tím narůstá snaha preventivně se na jejich působení připravit.

„Není to jen o tvorbě obrany pobřeží, ale o tvorbě celých ekosystémů.“ Zdroj: Sheng-Hung Lee
„Není to jen o tvorbě obrany pobřeží, ale o tvorbě celých ekosystémů.“ Zdroj: Sheng-Hung Lee

Své o tom ví zvláště města na pobřeží. Vedle čistě technických opatření, norných a protipovodňových stěn, hrází vlnolamů a bariér si do praxe hledají cestu nápady založené na myšlenkách přirozené přírodní ochrany.

V tropických oblastech patřily mezi nejvýraznější prvky přirozené ochrany pobřeží před vlnobitím i ničivými tsunami příbřežní porosty mangrovů. V mělké pobřežní vodě kořenící vegetace totiž dokázala utlumit a rozložit sílu vln, a to mnohem efektivněji (a s menšími náklady), než uměle budovaná technická opatření.

Je tedy určitou ironií, že lidské osídlení pobřeží výrazně přispělo k zániku těchto porostů, aby se pak sami lidé zbaveni přírodní nárazníkové zóny vegetace ocitli v ohrožení vln. Na tuto situaci pak reaguje taiwanský designér Sheng-Hung Lee se svým projektem TetraPOT.

TetraPOT v sobě kombinuje technické a přitom ještě stále zelené řešení. Jedná se o betonové čtyřnohé „ježky“, podobné těm z vlnolamů nebo protitankových překážek. Jenže v jeho pojetí se jedná o duté struktury, které slouží jako květináče.

Uvnitř dutého prostoru se nachází dostatek místa pro růst ve vodě kořenících rostlin, které pomohou zafixovat na exponovaném místě nový mangrovový les. „Konvenční technická opatření mohou v daných lokalitách pomoci, ale jen na čas, a rozhodně se o nich nedá hovořit jako o přírodních nebo ekologických,“ říká Sheng-Hung Lee. „To po deseti letech s TetraPOT zůstává na místě plně funkční mangrovový porost.“

Na světě bylo dosud zlikvidováno na 35 % rozlohy mangrovových porostů, a Lee myslí, že jeho nápad by mohl pomoci jak s ochranou pobřeží, tak i se znovu-vysazením mangrovů v exponovaných lokalitách. Sazeničky rostlin se usazují do dutiny tetrapodu v balu z organického materiálu a biologicky rozložitelného květináče.

První kontakt s vodou spustí rozklad materiálu, a také začne uvolňovat živiny potřebné pro růst. Časem již zesílení kořeny vyrazí z dutých prostor betonových panožek ven, a naleznou si svou cestu k substrátu na dně.

Lee se svým nápadem zatím sesbíral několik prestižních designérských ocenění (Red Dot Award, cenu Jamese Dysona), ale o technologii dutých TetraPOT květináčů zatím moc zájem není. Změnit by to mohla praktická ukázka výsledků. K tomuto účelu již pronajala šanghajská společnost IDEO několik lokalit při pobřeží ostrova Chongming.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *