Ústřice mají Američany chránit před velkou vodou

Hurikán Sandy, v pořadí desátý hurikán „atlantické“ sezóny roku 2012, vešel do dějin. Ukázal totiž newyorčanům žijícím dosud v relativním bezpečí před klimatickými anomáliemi, že tropická bouře z Karibiku se umí natáhnout až k jejich domovům.

„Intenzitu vln tlumící lem by vytvořil tišiny, které by ochránily pobřeží.“ Zdroj: Kate Orff/SCAPE
„Intenzitu vln tlumící lem by vytvořil tišiny, které by ochránily pobřeží.“ Zdroj: Kate Orff/SCAPE

Nezvyklá situace navíc velmi prakticky doložila, že některé oblasti, jako například těžce postižený Staten Island, nejsou na takové dramatické události připraveny. Město posléze zareagovalo sérií architektonických a designérských soutěží, které měly adresně zacílit na předcházení nebezpečí stoletých a pětisetletých vod. Jeden z vyhlašovatelů, Institut Buckminster Fuller, nyní vysoce ocenil návrh Kate Orffové.

Kate Orffová spolu s kolegy navrhla propracovaný systém, kteří řeší problematiku nejen z technického úhlu pohledu, ale má také přesah do sociální sféry a oblasti životního prostředí. A klíčovou roli při něm hrají ústřice.

Projekt Oyster-tecture totiž počítá s vytvořením série členěných bariér (tedy ne jednolitého vlnolamu) podél nejexponovanějšího východního pobřeží Staten Islandu.

Vybudované bariéry mají vytvořit tišinu, do které se budou koncentrovat zástupci živočichů a rostlin, jež dávají přednost klidnějším vodám, ale především také ústřice. Částečně vegetací zarostlá tišina tak vytvoří ochranný lem podél pobřeží, na který by na souši navázaly parky a rozlivné zóny podél vodních toků.

Orffová připouští, že první tvůrčí impulsy počítaly spíše s vytvořením nějaké hráze, podobně jako v Holandsku. Příčné modely ale dokázaly, že ani nizozemský model by město škod na majetku a životech neuchránil.

Namísto pevné bariéry, na kterou by vlny narážely, se proto volně inspirovala mangrovovými lesy, do kterých se síla vln narážející na pobřeží rozmělní. „Nejde o to vlny zastavit, ale zpomalit je, ubrat jim na výšce a síle,“ říká Orffová.

Navrhovaný zelený lem podél pobřeží by to dokázal, a k tomu ještě řadu věcí. Oyster-tecture totiž vrací do vod v okolí New Yorku živočicha, který zde byl dříve hojný, a na jehož sběru vystavěli svou slávu už první osadníci.

Ústřice mohou napomoci, stejně jako navrhovaný mix vegetace mořských trav, zapuštěných kůlu se sítěmi a umělými přesypy, k přečištění vody (ústřice profiltruje na 150 litrů vody) a celkovému zlepšení stavu životního prostředí.

Navrhované řešení bylo pro hodnotící komisi zajímavé proto, že se nevyznačuje nákladností, a jednostranná technická řešení nahrazuje přirozenými přírodními mechanismy.

DesignApplause.com
Sdílet: