Čističku odpadů v Dánsku pohání její vlastní odpady

Jednou z nejvýraznějších zátěží městských rozpočtů jsou platby určené na provoz čistíren odpadních vod. I když se to možná na první pohled nezdá, tyto zařízení spotřebovávají přes 40 % energie určené správě měst (kam spadá například osvětlení ulic nebo energie spotřebovaná administrativními budovami). V Dánsku si s tímto problémem ale navýsost dobře poradili.

„Pohled na čistírnu odpadních vod se může změnit. Místo odpadních vod tu leží nevšední zásobárna energie.“ Zdroj: Aarhus Water
„Pohled na čistírnu odpadních vod se může změnit. Místo odpadních vod tu leží nevšední zásobárna energie.“ Zdroj: Aarhus Water

Jejich rozsáhlá čistírna odpadních vod u Marseliborgu v Aarhusu teď po investicích a úpravách provozu energii nespotřebovává, ale vyrábí. A to ne právě málo. V rámci přidružených provozů je dnes schopna produkovat 192 % vlastní spotřeby, a ze zařízení které energii městu odčerpává, se stala důležitou součástí nového modelu udržitelného města.

Čistírna odpadních vod (ČOV) v Marseliborgbu zpracovává odpadní vodu z kanalizací v objemu, který odpovídá počtu 200 000 ekvivalentních obyvatel. Aby snížila svou vlastní spotřebu, postarali se její manažeři o zapracování několika moderních prvků.

Předně, z jímek a odkalovacích nádrží začal být tuhý odpad přečerpáván do anaerobních nádrží. Tady se bakterie starají o rozklad organické hmoty, a výsledkem tohoto procesu je energeticky zhodnotitelný bioplyn.

Následně ale místní inženýry napadlo, že je celý proces rozkladu možné urychlit zvýšením teploty rozkladných procesů (a tuto teplotu pak po dosažení jen stačí vést v udržovacím režimu).

Výsledkem byl nový zdroj, produkující stabilní teplo (a díky turbínám) i elektřinu. Postupně se tak v Marseliborgu rozrůstala vize podniku, který nebude jen schopný pokrýt vlastní spotřebu, ale i přispívat k produkci elektřiny navenek.

Nejrůznější úpravy a vylepšení si v průběhu tří let vyžádaly částku přibližně 3,19 milionů dolarů. Není to sice na podnik takové velikosti málo, ale v průběhu dalších pěti let by se investice měla zcela zaplatit.

Inspirace z Aarhusu může být velmi podnětná pro zbytek měst a ČOV ve světě. Jak tvrdí Dánové, jsou provozy čistíren odpovědné za 8 % celosvětové spotřeby elektřiny. Což v situaci, kdy mohou naopak energii vyrábět, rozhodně není nezbytné.

newscientist.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *