Pneumatiky – nový zdroj energie a surovin

Staré pneumatiky jsou podle evropských investorů ideální „nová“ příležitost. V Itálii testovaná technologie zpracování odpadů může snížit jejich podíl na skládkách, dát světu atraktivní zdroj energie a ještě dopomoci k zisku cenných surovin.

Tři miliony tun, a to jen v Evropě. To už je solidní potenciál pro nový byznys. Zdroj: phillypons.com
Tři miliony tun, a to jen v Evropě. To už je solidní potenciál pro nový byznys. Zdroj: phillypons.com

Evropská roční produkce tohoto druhu odpadu představuje v úhrnu něco kolem tří milionů tun. V současnosti jich 65-75% končí bez dalšího využití na skládkách. Podle odborníků je to bezpříkladné mrhání.

Nejen, že odložené pneumatiky představují nemalou zátěž pro životní prostředí, ale současně také „blokují“ další recyklaci využitelných materiálů. Výzkumný projekt TyGRE, placený z grantů EU, však přichází s řešením.

Podle Sabriny Portofiny, z Italské národní agentury pro nové technologie, energie a rozvoj udržitelné ekonomiky (ENEA), mají staré pneumatiky vynikající recyklační potenciál: jednak jsou výhřevnější, než uhlí nebo biomasa, a také obsahují více těkavých plynů.

I proto prý mohou být zajímavým zdrojem syntetických paliv. Sama se totiž podílela na sérii experimentů, které měly analyzovat výhody a nevýhody jednotlivých procesů zpracování spalin a pevných materiálů z pneumatik.

První série pokusů, týkající se pyrolytického štěpení, přinesla poměrně zajímavé výsledky. Výsledný plyn má skutečně podobné vlastnosti jako zemní plyn, a navíc může být využit jako meziprodukt pro výrobu dalších materiálů.

Problémem zůstávaly náklady celého technologického postupu. Portofinová se proto rozhodla pro začlenění „přidané hodnoty“, aby zisk převýšil náklady. To znamenalo produkovat nejen plyn, ale také získávat z pneumatik karbid křemíku (SiC).

Karbid křemíku, to je materiál budoucnosti,“ soudí Valerie Shulmanová z ETRA (Evropská asociace recyklátorů pneumatik). „Uplatnění totiž najde jak v keramice, tak v metalurgii. Jeho produkce je dnes velmi nákladná, ale jeho syntéza při pyrolytickém zpracování pneumatik nám může vrátit investice v poměru 1200-3000 euro z jedné tuny.

Zisk cenného materiálu by prý tak mohl vyvážit nákladnost celého procesu zpracování. Testovaný prototyp prozatím dokáže zpracovat třicet kilogramů starých za hodinu.

Sdílet: