Nová zelená úsporám představena

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) České republiky včera představilo první návrh, jak by mohla vypadat Nová zelená úsporám. Přestože se plánem bude ještě zabývat vláda, je zde konečně první nástin, jak by mohl pokračovat úspěšný dotační program, který pomohl zateplit tisíce rodinných i bytových domů.

Zateplení se v ČR dočkala i řada panelových domů, jejichž vzhled tak výrazně prokoukl, foto: Sdružení EPS ČR
Zateplení se v ČR dočkala i řada panelových domů, jejichž vzhled tak výrazně prokoukl, foto: Sdružení EPS ČR

Cílem nového programu opět bude přispět ke snížení energetické náročnosti rodinných domů, soukromých obytných domů a budov veřejné služby, jako jsou například školky, domovy pro seniory, kulturní zařízení nebo sportovní zařízení.

Celých 70 % z celkového objemu peněz by mělo být určeno pro soukromé domy, 30 % pak pro veřejné budovy. Je to proto, že u rodinných a bytových domů se předpokládá větší pákový efekt při použití výhradně soukromých peněz na dofinancování akce.

Výše podpory pro domy k bydlení se bude odvíjet od ambicí vlastníků budov. Kdo bude chtít snížit potřebu tepla na vytápění alespoň o 40 %, ten může získat podporu 25 % z nákladů.

Pokud se vlastní rozhodne pro opatření, díky nimž ušetří na vytápění minimálně 50 %, získá dotace ve výši 35 %. A kdo sníží potřebu tepla na vytápění alespoň o 60 %, tomu stát zaplatí polovinu z nákladů.

Co se týká objektů veřejné služby, zde může přímá podpora přinést až 90 % z celkových způsobilých výdajů. Zadlužení obcí a měst se tak pravděpodobně nezvýší.

Žádat se bude od srpna
Kdo již plánuje realizovat úsporná opatření, musí ještě pár dní počkat. Ačkoliv bude dle MŽP možné první žádosti podávat až v srpnu 2013, akceptovány budou realizace započaté po 1. lednu 2013.

V rámci první výzvy bude připraveno pro rekonstrukce rodinných domů 1,4 miliardy korun.

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa řekl, že suma pro celý program je závislá na výnosu z aukcí emisních povolenek.

Očekává se, že se podaří získat 28 miliard korun. Rovněž bylo oznámeno, že Nová zelená úsporám by měla fungovat do roku 2020. Podpora bude formou přímé dotace, zvýhodněného úvěru a bonusu.

Domácnosti díky Nové zelené úsporám sníží své výdaje na energie, obce mohou vylepšit svůj vzhled a na úrovni státu by se mohlo jednat o vítané oživení ekonomiky.

MŽP spočítalo, že každá koruna státní podpory přinese průměrnou úsporu energií ve výši 0,035 kWh/rok, tedy celkem 2,35 TWh/rok. To je asi šestina roční produkce Temelína.

U emisí bude úspora 893 kilotun za rok, tedy nějakých 30 % ročních emisí CO2 velké uhelné elektrárny.

„Profitovat z programu budou například stavebnictví, doprava nebo doprovodné služby. Jedna koruna státní podpory v programu přinese v průměru 2,84 Kč dodatečného HDP,“ prohlásil ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Vítaná aktivita
Novou zelenou úsporám vítá i Sdružení EPS ČR zahrnující aktivity výrobců expandovaného polystyrenu.

„Stále ještě mnoho budov potřebuje rekonstruovat a zároveň zateplit, aby nedocházelo k úniku tepla a zbytečně vysokým výdajům za energie. Kvalitním zateplením lze snížit spotřebu energie na vytápění až o 80 %,“ prohlásil dnes Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR.

Dotační program také sníží emise CO2 a vytvoří tisíce pracovních příležitostí po celé republice, dodal Zemene.

Původní Zelená úsporám, která běžela od roku 2009 do 31. října 2010, přinesla žadatelům přes dvě miliardy korun, díky nimž snížili své účty za energie. Dalších více než sedmnáct miliard bylo proplaceno loni a letos. „Každý ze soukromých žadatelů, který splnil podmínky, dostal peníze,“ tvrdí MŽP.

Po pokračování programu již delší dobu volá i ekologická organizace Hnutí DUHA. Vojtěch Kotecký již delší dobu poukazuje na to, že díky programu se podaří snížit závislost ČR na dovozu zemního plynu z Ruska i na uhelných dolech, které devastují krajinu.

Hnutí DUHA však Již loni navrhovalo rozpočet 16 miliard korun ročně, kromě financí z aukcí povolenek mohly jako zdroj příjmů posloužit také dividendy a evropské fondy.

Sdílet: