Odpadky mohou být pro Afriku požehnáním

Podle zprávy evropského Společného výzkumného centra (JRC) může celková výroba energie z odpadů dosáhnout v Africe do roku 2025 až 122,2 TWh.

Jestli má něčeho Afrika nazbyt, jsou to odpadky. foto: REMA Systém
Jestli má něčeho Afrika nazbyt, jsou to odpadky. foto: REMA Systém

Druhý nejlidnatější kontinent zápasí s faktem, že se pro zbytek světa stává skládkou a současně bojuje se zvyšující poptávkou po elektřině. Stálý přístup k elektřině ze sítě tu postrádá údajně až 900 milionů lidí.

Výzkumníci z JRC se soustředili na celkový potenciál černého kontinentu, který se na úrovni energetického zhodnocení opadů blíží až 661 TWh. V tomto pojetí by se mohlo podařit díky spalovnám, bioplynovým stanicím, metanovým studním na skládkách a dalším zařízením pokrýt až pětinu spotřeby celé Afriky.

V současnosti je zde však energetickým zhodnocením odpadů kryta spotřeba necelých 40 milionů lidí. Z JRC dále zaznívá, že k tomu aby se podařilo cíleně uvolnit tento vázaný potenciál, bude nezbytné vybudovat patřičnou infrastrukturu. A to nejen na úrovni vlastních zařízení, ale i svozu a třídění.

„Řešení situace odpadového hospodářství v Africe je klíčové,“ zaznívá v tiskovém zprávě JRC. Drtivá většina afrických měst produkuje obrovské hory odpadu a zvyšující se populace měst dává tušit další navýšení v budoucnu.

Vedení těchto sídel se bude muset brzy vypořádat s tím, jak naložit s odpady a přitom pracovat s omezenými prostředky k jejich ukládání. Jen energetický potenciál odpadu uloženého na monitorovaných afrických skládkách v roce 2010 by stačil k porytí celoroční spotřeby 27 milionů rodin.

Jinými slovy, buď se Afrika začne problémem energetického odpadů zabývat, a získá tím zajímavý zdroj energie (a sníží podíl odpadu ukládaného na skládkách), nebo se pod horami odpadků ztratí. Prim by při tom mohly podle JRC hrát země jako Burundi, Středoafrická republika, Guinea-Bissau, Mali, Sierra Leone, Somálsko či Rwanda, tedy ty fakticky nejchudší.

Nejpodstatnější část vhodných technologií k energetickému zhodnocení odpadů se týká zpracování organických odpadů, papíru, rostlinného odpadu a zemědělských a potravinových přebytků. Nabízí se nejrůznější modely spaloven, ale také zařízení na rozklad biologických látek a jímání skládkových plynů.

Model to ale není univerzální a pro každou zemi je zapotřebí vybrat vhodnou skladbu zařízení ke zhodnocení energie z odpadu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *