Obnovitelné zdroje energie v ČR: mají 10 %, lidé by podle výzkumu chtěli víc

Podle Energetického regulačního úřadu přesáhl v posledním roce podíl obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě energie v České republice 10 %. Energetika jako celek by pak dle názoru veřejnosti měla fungovat nejlépe jako energeticky soběstačný systém poháněný obnovitelnými zdroji. Vyplývá to z komplexního výzkumu názorů veřejnosti zpracovaného agenturou SC&C pro Alianci pro energetickou soběstačnost.

Pořídili byste si na dům ve kterém žijete solární panely? 62 % respondentů odpovědělo, že ANO!
Pořídili byste si na dům ve kterém žijete solární panely? 62 % respondentů odpovědělo, že ANO!

Drtivá většina lidí by uvítala více solárních panelů na střechách domů, malých vodních elektráren či tepláren na biomasu doplněných o větrné či bioplynové stanice. Veřejnost by také uvítala postupný útlum uhelné energetiky i omezování dolů na uhlí nebo uran.

Výsledky výzkumu ukazují, že až dvě třetiny lidí by si pořídily sluneční elektrárnu na střechu svého domu, dvě třetiny lidí podporují teplárny na biomasu, větrné elektrárny a bioplynové stanice, šedesát procent občanů by uvítalo snížení podílu uhlí v energetice.

Celá třetina dotazovaných si také myslí, že by mělo být v Česku méně jaderných zdrojů než je tomu dnes. Podpora energetické soběstačnosti založená na obnovitelných zdrojích je žádoucí pro dvě třetiny lidí – od individuální úrovně až po úroveň obce, či města. Třetině našich obyvatel stačí mít tuto soběstačnost na úrovni státu.

Podporujete energetickou soběstačnost na úrovni domácnosti, města, regionu či státu?
Podporujete energetickou soběstačnost na úrovni domácnosti, města, regionu či státu?

Tři čtvrtiny lidí podporují postupný útlum těžby hnědého uhlí oproti masivním vývozům elektřiny (loni Česko exportovalo 17 terawatthodin elektrické energie, tedy pětinu domácí výroby elektřiny).

„Výrazná podpora veřejnosti pro střešní solární panely, malé vodní elektrárny, větrné turbíny nebo teplárny na biomasu je skvělou zprávou pro čistou energetiku navzdory snaze řady politiků i vysokých státních úředníků další růst obnovitelných zdrojů zastavit. Pod výsledky průzkumu se tak mýtus, že Češi nemají obnovitelné zdroje v oblibě, bortí jako dům postavený z balíčku falešných karet. Lidé sympatizují s energetickou soběstačností dosaženou pomocí výrazně silnějšího zastoupení slunečních elektráren na střechách jejich domů. Nevadí jim ani větrné či bioplynové zdroje a řada občanů by uvítala jejich další růst. Využití potenciálu obnovitelné energetiky může pomoci Česku nastartovat moderní ekonomiku nezávislou na uhelné nebo atomové energetice, vytvořit desítky tisíc pracovních míst a srazit znečištění ovzduší,“ říká Martin Sedlák, výkonný ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost.

Podle informací speciální komise ministerstva průmyslu vedené akademikem Václavem Pačesem a předsedkyní SÚJB Danou Drábovou počítá návrh Státní energetické komise s podílem pouze 15 % obnovitelných zdrojů do roku 2030. Předchozí návrh vypracovaný za ministra Kocourka počítal dokonce s postupným útlumem slunečních, či větrných elektráren od roku 2030.

Těžba uhlí nebo raději obnovitelné zdroje?
Těžba uhlí nebo raději obnovitelné zdroje?

Aktuálně Energetický regulační úřad prosazuje zastavení podpory pro čisté zdroje energie v České republice od roku 2014 – a to i pro drobné zdroje typu slunečních elektráren na střechách domů. Po přijetí nového zákona o podporovaných zdrojích byla již ukončena podpora energeticky soběstačných domů pomocí takzvaných ostrovních systémů.

Plány politiků i úředníků z Energetického regulačního úřadu jsou tedy v přímém rozporu s názorem občanů na další rozvoj domácí energetiky. Vláda by měla přestat blokovat možnosti využívání čistých zdrojů energie a začít rozvíjet opět technologie umožňující růst energetické soběstačnosti poháněné lokálními slunečními, větrnými, biomasovými, či malými vodními zdroji.

Může tak učinit prostřednictvím konkrétního řešení – obnovení podpory pro takzvané ostrovní energetické systémy. Důležitá je však i proměna přístupu: dosažení 13,5% cíle do roku 2020 není limitem růstu obnovitelných zdrojů, ale pouze prvním milníkem z celkových, daleko významnějších možností čisté energetiky.

Obnovitelné zdroje udělaly za posledních několik let výrazný krok vpřed. Jejich investiční náročnost klesá rychlým tempem a množství investic do čisté energetiky roste k bilionům dolarů.

Dynamicky se mění charakter zejména solární energetiky. Za poslední tři roky poklesla cena panelů o 75 %. Průměrná maloobchodní cena fotovoltaických panelů letos v Německu prolomila hranici 1,76 euro na kilowatt. Solární energetika je tedy tisíckrát levnější než na svém počátku v padesátých letech.

Sluneční elektřina se stává zajímavá také pro spotřebitele – na přelomu loňského a letošního roku došlo v Německu poprvé k protnutí maloobchodní ceny elektřiny a garantovaných výkupních cen pro solární elektrárny. Mít vlastní střešní systém je tak výhodnější než kupovat energii ze sítě.

tisková zpráva
Sdílet: