Tragikomický Energetický regulační úřad České republiky

Předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) dnes na tiskové konferenci oznámila plán zastavit podporu pro nové obnovitelné zdroje od roku 2014. Argumentaci opírá o ekonomické důvody. Sluneční, větrné nebo biomasové zdroje přitom snižují neúměrnou závislost na uhlí Česka. Vitásková tak svým plánem reálně ohrožuje zdraví milionů Čechů, kteří musí čelit smogu.

Uhelná elektrárna Chvaletice, foto: ČEZ
Uhelná elektrárna Chvaletice, foto: ČEZ

Zastavení podpory nově postavených obnovitelných zdrojů energie od roku 2014 by bylo v rozporu se zákony. Jak s nyní platným zákonem o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, tak i s novým zákonem o podporovaných zdrojích energie, pokud poslanci příští týden přehlasují prezidentovo veto.

Energetický regulační úřad může snížit výdaje spotřebitelů elektřiny, když místo zákazu podpory čistých zdrojů zruší dotace pro falešné obnovitelné zdroje. Nová legislativa zachovává podporu pro:

• spoluspalování dřevní štěpky a hnědého uhlí v málo účinných elektrárnách ČEZ až do roku 2015. Spoluspalování však tlačí nahoru cenu štěpky pro drobné odběratele: rodiny i obecní a městské výtopny na biomasu.
• spalování netříděného komunálního odpadu, kdy cenné suroviny skončí ve spalovnách

Drtivá většina české energetiky je závislá na spotřebě fosilních paliv. Přitom právě tyto zdroje jsou nepřímo zvýhodněny tím, že nenesou náklady za ničivé dopady na zdraví a škody na životním prostředí:

• spálení uhlí, které se nalézá za územními ekologickými limity, by vedlo k externím nákladům ve výši až 1 334 miliard Kč [1]. Jediný důl tedy vyvolá rozsáhlé škody na domácí ekonomice, kterým může pomoci zabránit pouze postupný růst obnovitelných zdrojů v kombinaci se zvyšováním energetické efektivity budov a průmyslu.

Vitásková paradoxně navrhuje zastavení podpory v době, kdy i konzervativní instituce typu Mezinárodní energetické agentury (IEA) pochopily, že je postupný růst čistých zdrojů nezbytný:

„Bez okamžité a radikální změny politického směru se svět zamkne v nejisté, neefektivní a na fosilních palivech závislé energetice. Obnovitelné zdroje hrají klíčovou roli k dosažení trvalého zajištění energie a energetické bezpečnosti. Jejich význam bude růst v dalších desetiletích,“ říká výkonná ředitelka IEA Maria van der Hoeven.

ERÚ zneužívá v argumentaci proti obnovitelným zdrojům jejich cenu. Přitom například náklady na distribuci představují největší platbu na faktuře za elektřinu, u domácností šplhá až ke 40 procentům. Podíl platby za obnovitelné zdroje se pohybuje okolo 10 procent.

Martin Sedlák, koordinátor Aliance pro energetickou soběstačnost řekl: „Podpora obnovitelných zdrojů je pochopitelně pouze dočasné opatření. Chvíle, kdy větrné nebo solární elektrárny obstojí na trhu bez garantovaných cen a budou vyrábět levněji než fosilní nebo atomové zdroje bude skvělým úspěchem zelené energetiky. Takový okamžik nastane do konce tohoto desetiletí. Předsedkyně Vitásková by však měla ukázat analýzy, ze kterých usuzuje, že už tak bude v roce 2014. Bez nich vedou podobná prohlášení podobu českou energetiku do pravěku.“

„Tvrzení Vitáskové, že brání národní zájem před Evropou je tragikomické. Její plán naopak zvýší energetickou závislost Česka na Rusku i uhlí,“ dodává Martin Sedlák.

Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl: „Rozhodnutí paní Vitáskové znamená, že se rozhodla neplnit evropskou legislativu a cíle, ke kterým se Česká republika zavázala. Rizika pro obnovitelné zdroje nejsou jen v plánech ERÚ, ale také v úředních bariérách, znejistění trhu vyvolané politickými zásahy i nesmyslně tvořené energetické koncepci s předpokladem vytlačení čisté energetiky z Česka.“

tisková zpráva
Sdílet: