Objev: bakterie, které vyrábějí zemní plyn

Zásoby zemního plynu jsou na rozdíl od ropných stále poměrně značné. Přesto se už dnes objevují technologie, které umožní znovuvyužití již vytěžených ložisek. Společnost Luca Technologies z Colorada přichází s bakteriemi, které dokážou ze starých uhelných dolů znovu udělat aktivní zdroje .  
fosilní paliva - těžba zemního plynu - bakterie

Princip spočívá v tom, že do uhelných žil se vhání voda a živiny. To nastartuje proces, při kterém bakterie zpracovávají uhlí a přeměňují jej v metan, hlavní součást zemního plynu. „Je to jako hnojení trávníku. Pomáháme biogenickému procesu tvorby zemního plynu,“ popsal celý „trik“ šéf firmy Robert Pfeiffer.

Během následujících čtyř až šesti měsíců začně Luca Tech první obnovování starých plynových studní. V současné době jich má k dispozici více než 1350. Objevuje se ale i kritika takového záměru. A to jak ze strany místních aktivistů, které nechtějí obnovu těžby, tak ekonomů, kteří tvrdí, že takový způsob výroby nemůže být profitabilní. Pfeiffer připouští, že firma dosud není zisková, ale pouze z toho důvodu, že stále investuje.

Podle některých odborníků bude právě zemní plyn 21. století. Prověřené zásoby dnes činí 164 000 mld. m3 a měly by údajně vydržet při současné těžbě až do roku 2060. Zásoby ropy naproti tomu mají rychle docházet už během následujících desetiletí.

CNET, Zemníplyn.cz
Sdílet:

Jan Horčík

Zakladatel a šéfredaktor magazínů Ekologické bydlení a Hybrid.cz.