Ústřice pomáhají snižovat obsah dusíku v řekách

Na intenzivně vedené akvakultury se často pohlíží s despektem jako na zdroje lokálního znečištění vody. Ústřicová farma u ústí řeky Potomac je ale jiný případ. Jak dokládá nedávnou studií americká Geologická služba, chov ústřic se tu promítá do výrazného snížení koncentrace dusíku ve vodě.

„Pěstování ústřic  - ekonomický byznys s ekologickým pozadím.“ Zdroj: commons.wikimedia.org, autor: Saoysters, licence Creative Commons Attribution 3.0 Unported
„Pěstování ústřic – ekonomický byznys s ekologickým pozadím.“ Zdroj: commons.wikimedia.org, autor: Saoysters, licence Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Chov lahodných měkkýšů nemusí být na závadu, píší výzkumníci Geologické služby. „Velkým problémem celé řeky Potomac je eutrofizace, přesycení živinami, a ústřice mohou být jeho řešením“. Ústřice totiž získávají potravu filtrováním vody, a přečišťují ji tak od nejrůznějších řas, sinic a nadbytku živin.

Dusík, který je k ústí přinášen splachem z celého povodí a hromadí se v unášených sedimentech, pak ústřice „odsávají z vody“. „Pokud bychom, čistě hypoteticky, osadili 40 % plochy celého toku ústřičnými farmami, byli bychom schopni odčerpat veškerý dusík v povodí.“

Nový pohled na akvakultury tak nabízí nečekaný rozměr v podobě ekologického zhodnocení ústřičného hospodaření. Ekonomicky atraktivní chov ústřic na straně jedné s sebou nese další pozitivní dopady, včetně snížení koncentrace znečištění unikajícího do moře, zlepšení stavu příbřežních ekosystémů a zvýšení kvality vody v celém povodí.

Není sice pravděpodobné, že by někdo podpořil návrh na masivní rozšíření těchto akvakultur v plném rozsahu,“ říká Suzanne Bricker z Národního centra pro výzkum pobřeží a oceánů. „Ale i maloplošný nárůst o přibližně 15 % se může promítnout do snížení stávající eutrofizace o polovinu.“

SeedDaily.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *