Umělé osvětlení nad městy motá ptákům hlavu

Světelný smog způsobený soustředěním zářících bodů ve městech obrací nad metropolemi i půlnoc v jasný den. Vědci z vídeňské Univerzity veterinární medicíny se rozhodli zaměřit svůj aktuální výzkum na běžně se vyskytující městské pěvce, sýkory modřinky, a dopady umělým nasvícením prodlouženého dne na jejich život.

„Noční osvětlení se negativně odráží na chování a biologii vídeňských sýkor modřinek. Zdroj: commons.wikipedia.org/ Andreas Trepte
„Noční osvětlení se negativně odráží na chování a biologii vídeňských sýkor modřinek. Zdroj: commons.wikipedia.org/ Andreas Trepte

„Nedostatek tmy, respektive přítomnost světla v noční části dne, narušuje naše cirkadiální rytmy,“ popisuje Katharina Mahr, etoložka z výzkumného Institutu Konrada Lorenze, problém s všudypřítomným světlem.

„Tento posun přetáčí ručičky našich vnitřních biologických hodin, a časem způsobuje nespavost, nechutenství či deprese.“ Jenže jak se s životem v zářícím městě vyrovnávají sýkorky?

Výzkumníci se rozhodli pro dva provázané experimenty, přičemž jeden se odehrával v laboratorně kontrolovaných podmínkách, zatímco druhý přímo v terénu příměstských parků.

Tady se vědci rozhodli vědci prodloužit sýkorám den s pomocí LED osvětlení o další dvě hodiny, a následně sledovali, jak se to odrazí v průběhu rozmnožovacích rituálů, velikosti snůšek, růstu ptáčat a také v přítomnosti stresových hormonů.

Výsledky se sice týkají jen drobných pěvců, ale odráží celou šíři etologické a ekologické problematiky živočichů v antropogenním prostředí.

A výsledky? Už rozmnožování nasvícených sýkor bylo komplikovanější. Samečci totiž demonstrují sovu přitažlivost a schopnosti samicím ranními zpěvy, jenže po „probděné noci“ jim do zpěvu moc nebylo.

Zvýšená hladina stresových hormonů se negativně podepsala i na formě samic, které sice dosahovaly větších snůšek, než je běžný průměr, ale měly následně problém ptáčata uživit. Za pikantní zajímavost je možné považovat i nárůst počtu nevěry.

To, že zdaleka ne všechna vajíčka v jednom sýkořím hnízdě pochází od stejného otce, není už dlouho pro vědce překvapením, ale míra tohoto chování byla u nasvícených populací výrazně vyšší.

„Městské osvětlení je zcela pochopitelně důležitou součástí lidské bezpečnosti a komfortu,“ podotýká Mahrová.

„Nicméně do budoucna musí městské služby plánovat osvícení lokalit s větší zodpovědností, než tomu bylo dosud. Světla nemusí být všude, kam je umísťujeme dnes. Například noční osvícení billboardů je nejen nešetrné, ale pro život živočichů nebezpečné. V městských územních plánech by také měly být do budoucna zahrnutý „neosvětlené“ zóny, nebo lokality se sníženým nočním osvětlením.“

Sdílet: