Přepište pravidla mezinárodního rybolovu!

Radikální řez. Tak by se dal pojmenovat návrh, který představil žurnál PloS Biology svým čtenářům. Svým zaměřením je tento časopis určen spíše biologům, než politikům, ale právě na vůdce jednotlivých zemí je tento návrh směrován. Chcete zabránit definitivnímu přelovení moří a oceánů? Zakažte rybolov v mezinárodních vodách!

„Mapa mezinárodních vod.“ Zdroj: PLOS Biology
„Mapa mezinárodních vod.“ Zdroj: PLOS Biology

Drastické opatření, které pochopitelně nejspíš nenalezne širší podporu v politických kruzích (které se musí zodpovídat rybářům a velrybářům), má ale své opodstatnění. Pokud chceme zajistit zachování možnosti „potravy z moře“ i pro budoucí generace, je nezbytné nyní přelovení oceánů zastavit.

A pro polovičatá řešení, jako například zakládání relativně maloplošných mořských rezervací (které jsou primárně určeny spíš k záchraně ohrožených druhů mořských ekosystémů), tu není prostor.

Pokud prý nechceme přepisovat jídelníčky, ze kterých by do roku 2048 mohli teoreticky vymizet druhy oblíbených ryb, jako je tuňák nebo mečoun, je zapotřebí přepsat stávající pravidla rybolovu.

Christopher Costello, jeden z hlavních propagátorů návrhu upozorňuje, že v případě tuňáků a mečounů skutečně moc času na rozmýšlení není. „Ochrana na hlubokých vodách musí přijít, nebo tyhle ryby odejdou navždycky,“ říká, když popisuje, jak mechanismus „tragédie společného majetku“ decimuje stávající rybí populace.

Mezinárodní vody, které se nacházejí 320 kilometrů od pobřeží, pokrývají 64 % povrchu oceánů (a 95 % objemu). A protože patří všem, nikdo o jejich ochranu moc zájem nejeví.

Každý si může nalovit, kolik jen chce, pokud tedy ještě nějaké ryby v oceánu zůstanou. I z toho vyplývají komplikace celého návrhu. Španělsko, Čína nebo Japonsko, které disponují velkými rybářskými flotilami, by podobné iniciativy nejspíše blokovali.

Costello, který celý návrh propracoval do detailu (satelitní monitoring „podezřelých lodí“) hovoří o udržitelnosti, ale opomenul podstatnou výtku svých kritiků. Pokud by, tak jak navrhuje, došlo k dočasnému zákazu rybolovu v mezinárodních vodách, došlo by nejspíš k fatálnímu přelovení pobřežních vod. Z louže pod okap?

Sdílet: