Obří spalovna v Šen-čenu prý bude super-ekologická

Společný návrh dvou významných architektonických studií, Schmidt Hammer Lassen Architects a Gottlieb Paludan Architects zvítězil v mezinárodní soutěži o zpracování projektu obřího závodu na energetické zhodnocení odpadů v Číně.

„Zařízení má být schopno zlikvidovat 5000 tun odpadu za jediný den.“ Zdroj: Schmidt Hammer Lassen Architects
„Zařízení má být schopno zlikvidovat 5000 tun odpadu za jediný den.“ Zdroj: Schmidt Hammer Lassen Architects

Zařízení, které by mělo v průběhu následujících tří let vyrůst v Šen-čenu přitom drží celou řadu prvenství. Spalovna, kompostárna, třídící linky, recyklační dílny. To vše známe i z našich zařízení, jenže to čínské je dimenzováno na trochu jiné objemy odpadů.

Pokud bude uvedeno do provozu, zvládne se za jeden den vypořádat 5000 tunami komunálních odpadů, které vyprodukuje 20 milionů obyvatel v šen-čenské metropoli a přilehlém okolí.

Primárním účelem zařízení je energetické zhodnocení odpadů, tedy jejich spálení a zužitkování vzniklého tepla, ale začleněny budou i další procesy nakládání s odpady. Neméně zajímavým rysem obrovského kolosu má být i zelená střecha, překrytá solárními panely.

Solární panely mají pokrýt 66 000 metrů čtverečných kruhové plochy střechy objektu, a zbývající plocha má být vyhrazena pro zatravnění a vybudování vodosběrného systému. Voda z nádrží bude nadále využívána v procesech úpravy a třídění odpadů, a celý systém tak bude fungovat jako uzavřená recyklační smyčka.

Dovnitř poputují odpady v kontejnerech, ven půjde jen teplo, energie a znovu-využitelné materiály. Zařízení v Shenzenu má být vrcholem čínských snah pro odpovědné nakládání s odpady, a začleněné technologie mají představovat v z hlediska své efektivity absolutní světovou špičku.

„Zařízení v Shenzenu usiluje o to stát se příkladem moderního energetického zhodnocení odpadů, příkladem důležitého technického procesu který řeší narůstající objem odpadů,“ píší v tiskovém prohlášení vítězní architekti.

„Je to také cesta, jak ukázat světu, že energii je možné také vyrábět způsobem příznivým vůči životnímu prostředí.“ V Shenzenu by se také lidé měli dozvědět, kolik odpadů je vlastně lidmi a městy každý den produkováno, a že ne všechny věci je zapotřebí vyhazovat do koše. „Chtěli bychom, aby lidé začali více přemýšlet.“

Schmidt Hammer Lassen Architects a Gottlieb Paludan Architects nezvítězili jen proto, že navrhli vizuálně strhující objekt, ale proto, že do tvůrčího procesu vnesli celou řadu novátorských a praktických myšlenek.

Šen-čenské zařízení bude stát v údolí, obklopeném lesy, a architekti nechtěli toto panoráma nějak narušit. I když se jedná o objekt ohromných proporcí, zůstává díky předsunutým ozeleněným fasádám a zatravněné střeše nenápadný, vlastně jen jako další kopec.

Minimalizace vizuálního dopadu stavby na krajinu je umocněna i utlumením dalších smyslů: přečišťovací stanice zajistí, aby ze spalovny neunikal do okolí nepříjemný zápach.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *