Největší uhelná elektrárna v Británii přešla na biomasu

Zařízení, které ještě do nedávna patřilo mezi největší uhelné elektrárny ve Velké Británii, nyní spaluje na dřevěné peletky. Tím se ale změny k lepšímu nezastavily.

„Elektrárna se stala ukázkovým příkladem přechodu z uhlí na udržitelnější alternativy.“ Zdroj: Drax
„Elektrárna Drax v North Yorkshire s max. výkonem 3960 MW se stala ukázkovým příkladem přechodu z uhlí na udržitelnější alternativy.“ Zdroj: Drax

Jak tvrdí společnost Drax Group Plc, stávající provozovatel elektrárny, v příštích měsících by měla celá elektrárna přejít na jiný obnovitelný zdroj energie z biomasy.

Od první poloviny roku 2016 funguje elektrárna v severním Yorkshire ze 70 % na obnovitelný zdroj biomasy, dřevěné peletky. K tomuto číslu se dobrali provozovatelé postupně, když v roce 2015 zvýšili podíl složky spolu-spalované biomasy v uhlí na 37 %.

Od té doby se také výrazně obměnilo technické vybavení elektrárny a začal se podíl spolu-spalitelné složky průběžně zvyšovat. Teď už je uhlí jen doplňkovým materiálem, který bude postupně v zařízení odstiňován.

V roce 2025 by žádná tepelná elektrárna provozovaná společností Drax v Británii už neměla na svůj provoz spotřebovávat uhlí. Důvod přechodu na alternativní palivo? „Pokud je používána ve velkém měřítku, je biomasa skutečně ekonomicky zajímavým zdrojem energie,“ zmiňuje Dortohy Thompsonová, výkonná ředitelka Drax Group Plc.

„Ze začátku jsme sdíleli určité obavy, ale ukázalo se, že spolu s tím jak šla cena biomasy dolů a uhlí stoupalo vzhůru, přechod se stával stále smysluplnější alternativou.“

V současnosti se její společnost podílí na pětinovém podílu celkového britského OZE v národním energetickém mixu (a osmi procentech celkové produkce energie Velké Británie).

Zatímco v roce 2015 ještě generovala 8,8 TWh s pomocí uhlí, na začátku tohoto roku to bylo už jen 3,4 TWh. Pokles ve spotřebě uhlí o 61 % prý odráží dlouhodobé zájmy společnosti. „Chceme lidem nabídnout efektivní a dostupný zdroj energie, a biomasa jí je.“

Společnost Drax, která nyní disponuje patřičným know-how, nyní usiluje o další podobné kontrakty „přerodu“ uhelných elektráren na obnovitelné zdroje energie. Mezi zájmovými zeměmi jsou například Holandsko, Japonsko, Jižní Korea a Belgie.

RenewAbleEnergyWorld.com
Sdílet: