Solární panely z Číny nejsou ekologické

Solární panely jako zdroj čistého a obnovitelného zdroje energie, nemusí být vždy vyráběny „ekologickou“ cestou. Potvrzuje to studie výzkumníků z Northwestern University (NU), vytvořená ve spolupráci s chicagskou Národní laboratoří Argonne.

„Ke stejnému výsledku se dobere Čína za vynaložení dvounásobku energie, než výrobci v Evropě.“ Zdroj: Renee Carlson / Argonne National Laboratory.
„Ke stejnému výsledku se dobere Čína za vynaložení dvounásobku energie, než výrobci v Evropě.“ Zdroj: Renee Carlson / Argonne National Laboratory.

V montážních halách v Číně se doberou stejného výsledku jako v Evropě za užití výrazně většího množství energie.

Výzkum, který financovalo americké Ministerstvo pro energetiku, měl odpovědět na otázku „Jak nejlépe vyrábět solární panely“, a to nejen z hlediska samotné strojní manufaktury a konstrukčních řešení, ale i z pohledu na vyhodnocení životního cyklu (life-cycle assessment, LCA) celého výrobního procesu.

Nezisková laboratoř Argonne z Chicaga vyčíslila na bázi evropských, čínských a amerických standardů, kolik je s výrobou různých typů solárních panelů spojeno emisí skleníkových plynů a vynaložené energie. Došlo i na zhodnocení výdajů spojenými s těžbou surovin a potřebou elektřiny při výrobě. A výsledek?

Stanovili jsme, že uhlíková stopa solárního panelu z Číny je dvakrát vyšší, než u srovnatelného výrobku z Evropy,“ říká Fengqi You, profesorský asistent chemického a biologického inženýringu NU. Z tohoto poznatku plynou důležité závěry pro americké či evropské investory.

Zatímco by se mohlo zdát ekonomicky atraktivnější přesunout výrobu solárních panelů z Evropy do Číny, ve skutečnosti by takové řešení bylo mnohem méně efektivní z perspektivy životního prostředí,“ říká You. „Zvlášť, když se snažíme prezentovat solární elektřinu jako čistější zdroj energie.“

V čem tedy čínská masová výroba pokulhává za skromnější produkcí Evropy? Problematický je například křemík. Čínským výrobcům trvá o 20-30 % déle, než vyprodukují dostatečné množství energie na jeho zpracování.

Dalším neduhem jihoasijských gigantů je, že veškerou elektřinu, potřebnou k výrobě, generují zatím jen s pomocí uhelných elektráren. „V Číně to prostě stojí více, vydobýt a zpracovat křemík patřičné kvality, než ze zdrojů v Evropě,“ říká You. „A pak je i cesta od špinavého zdroje energie k čistějšímu komplikovanější.“

2 komentáře: „Solární panely z Číny nejsou ekologické

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *