Aerogenerator X – větrná turbína nové generace, výkon 10 MW

Dnes nejběžnější mají max. výkon 3 MW. Ty největší pak 5 MW. Tým britských, amerických a norských inženýrů pracuje na projektu Aerogenerator X, který by mohl dosáhnout až 10 MW.   

větrné turbíny - Aerogenerator X


Nejschůdnějším je dnes celosvětově vítr. Větrné turbíny začaly růst jako houby po dešti na celém světě, od přes až po . Prozatím většinou na pevnině, ve a v už také v pobřežních oblastech.

mají spoustu výhod, ale také některé nevýhody. Podléhají rychleji zkáze – korozi a dalším přírodním vlivům. Jejich instalace je dražší, a tedy i vyrobená elektřina je dražší. Na druhou stranu, nikomu příliš nevadí a na lodích lze snadno dopravovat i skutečně obrovské stroje. Navíc, vítr na moři je stálejší a silnější než na pevnině.

větrné turbíny - Aerogenerator X

Podnikatelská skupina Arup proto pracuje na turbíně Aerogenerator X. Ta je zcela odlišná od dnes běžných turbín. Nejedná se o větrnou turbínu s horizontální, nýbrž vertikální osou. Tzn., že vrtule je otočena směrem vzhůru. Rozměry této turbíny jsou 275 m od jednoho konce vrtule ke druhému.

S firmou Arup na tomto nadějném projektu spolupracují např. také , BP, E.ON, EDF, Caterpillar nebo Rolls Royce. Spolupracuje také skotská společnost Wind Power Ltd., která Aerogenerator už jednou představila – zhruba před dvěma lety. Arup chce mít k dispozici prototyp Aerogenerator X k testování už během let 2013-2014.

Obecně jsou pobřežní a farmy považovány za budoucnost průmyslu energie z větru. Stejně jako větrné turbíny s výkonem nad 5 MW. Na nich pracuje mimo jiné např. norská firma Sway, americko-anglická Clipper Windpower, nebo výzkumnící Evropské unie v rámci projektu UpWind. Ti všichni soutěží o stovky miliard dolarů, které mají do průmyslu obnovitelných zdrojů natéct v příštích desetiletích.

Sdílet:

Jan Horčík

Zakladatel a šéfredaktor magazínů Ekologické bydlení a Hybrid.cz.