Greenroads: eko-certifikát pro silnice

Ekologické stavitelství zažívá v posledním desetiletí revoluci. Systém certifikací udržitelných budov se stal motorem změny. Co ale dopravní komunikace? Stanou se i silnice certifikovaně zelenými?

„Základní rysy zelené silnice: recyklované materiály, udržitelnost, práce s odtokem vody, minimalizace zásahu do krajiny, kvalita konstrukce.“ Zdroj: depts.washington.edu
„Základní rysy zelené silnice: recyklované materiály, udržitelnost, práce s odtokem vody, minimalizace zásahu do krajiny, kvalita konstrukce.“ Zdroj: depts.washington.edu

Přesně o tento model totiž usiluje organizace Greenroads, která by ráda využila popularity eko-certifikace udržitelných, energeticky pasivních či úsporných budov. Jen by kritéria udržitelnosti místo obytných domů, kanceláří či obchodních center aplikovala na asfaltové dopravní cesty. Nakolik je tento plán reálný? Rob Watson, jeden ze zakladatelů myšlenky USGBC (Americké rady zelených budov), soudí, že rozhodně ano.

Jen ve Spojených státech amerických existuje v současnosti okolo 6,5 milionu kilometrů dopravních komunikací, a každý rok vzniká okolo 50 000 kilometrů nových. „Během posledních let se kolem zelených budov vytvořila rozsáhlá komunita odborníků, návrhářů a architektů, kteří se naučili pracovat s inovativními myšlenkami,“ říká Watson.

„Využít jejich potenciálu by celý projekt Greenroads významně usnadnilo a přiblížilo realizaci. Proč nevyužít jejich vědomostí k tomu, aby se i silnice staly zelenějšími a bezpečnějšími?“

Jak se pozná „zelená“ silnice? Watson navrhuje podobný systém kritérií, jaký je platný pro budovy certifikované LEED. Eko-silnice by braly v potaz své okolí, redukovaly by povrchový odtok během dešťových srážek na minimum, snižovaly by vnos polutantů do životního prostředí. Byly by navrženy s ohledem na multi-modální způsob využití, nesoužily by tedy jen vozům, ale i cyklistům a chodcům. Jejich součástí by mohla být infrastruktura podporující provoz elektromobilů.

Navrženy by byly s ohledem na dopravní zatížení, tak aby se minimalizovalo riziko vzniku kolon (a s tím spojenou produkcí emisí CO2). Watson dále upozorňuje, že energeticky efektivní by měl být i samotný proces budování takových silnic.

„Stávající silnice jsou ze 100 % recyklovatelné, proto by mělo být při jejich stavbě znovu-využito existujícího odpadního materiálu.“ Myšlenka Greenroads zatím prodělává fáze postupného dozrávání, ale už dokázala oslovit i město Austin, které se dobrovolně rozhodlo do projektu zapojit.

SwitchBoard.nrdc.org

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *