Systém šedé vody uspořil přes 10 milionů litrů pitné vody v hodnotě přesahující 1 milion korun

Bytový projekt Botanica K rezidenčního developera Skanska svým obyvatelům dlouhodobě šetří pitnou vodu prostřednictvím systému hospodaření s šedou vodou. Ten po čtyřech letech provozu zrecykloval více než 10 milionů litrů pitné vody, v dnešních cenách v hodnotě přesahující 1 milion korun. Projekt z pražských Jinonic je vůbec prvním bytovým domem v České republice, který začal pitnou vodu recyklovat a zároveň získal doposud nejvyšší hodnocení trvalé udržitelnosti BREEAM na českém trhu. Systém hospodaření s šedou vodou dnes Skanska instaluje již ve svém třetím projektu Modřanský cukrovar, kde bude možné technologii využít také pro praní prádla. Mezi hlavní výhody patří nízká náročnost systému na provoz, vysoká efektivita a minimální provozní náklady.

Informace o výkonu technologie v rezidenčním projektu ukazují výhody znovu využití šedé vody a s tím spojené úspory oproti konvenčnímu systému. Vyhodnocení projektu Botanica K, který tvoří dva soubory po dvou bytových domech, sleduje dva základní ukazatele. Prvním je celkový nátok pitné vody do domu a dalším pak objem šedé vody využité pro splachování WC.

V domech Botanica K 1 a 2 bylo během tří let po nastěhování obyvatel zrecyklováno 21 % z celkového nátoku pitné vody o objemu 13 421 m3, což znamená úsporu 2 832 000 litrů pitné vody. Ve druhém bloku, který tvoří budovy Botanica K 3 a 4, a kde technologie funguje již přes čtyři roky, bylo z celkového nátoku pitné vody 30 418 m3 znovu využito 23,67 % pitné vody. Celková úspora pitné vody zde činí 7 200 000 litrů. U celého souboru bytových domů za dobu jejich fungování tedy tvořil celkový nátok vody 43 839 m3 a z tohoto množství bylo zrecyklováno 10 032 000 litrů. Ve výsledku se tak podařilo uspořit 22,9 % pitné vody z celkového nátoku.

Náročnost systému hospodaření s šedou vodou je přitom velmi nízká, a to jak na provoz, tak z pohledu nákladů. Pravidelná servisní prohlídka zahrnuje čištění nádrží, výměnu filtrů, kontrolu funkčnosti a probíhá jednou ročně. „Servisní náklady na rok jsou v průměru 50 tisíc korun pro celý soubor budov, ve kterých je 163 bytových jednotek. Provozní náklady dosahují v průměru 60 tisíc korun za rok, takže na každý byt vychází celkové roční náklady v řádu jednotek stokorun. Systém navíc prokazuje vysokou funkčnost. Je to však nová technologie, takže i my jsme v průběhu fungování museli řešit pár odstávek v důsledku drobných vad, kdy dočasně museli obyvatelé domu splachovat pitnou vodou. Díky tomu jsme se ale se systémem naučili lépe pracovat. Jedná se o drobnosti, kdy u některých typů nádržek jsme například nahrazovali jiný instalační materiál, řešili jsme vadný plovák či poškození čerpadla permeátu“ uvedl Ing. Jan Blažek, technolog ze společnosti Koncept Ekotech, která spravuje systémové řešení hospodaření s vodou v budovách Botanica.

Světová zdravotnická organizace předpovídá, že v roce 2025 dojde k celosvětovému nedostatku pitné vody. „Vodu vnímáme jako vzácnou komoditu, a proto se s ní ve všech našich projektech snažíme hospodařit co nejefektivněji. Systém hospodaření s šedou vodou se nám dlouhodobě osvědčuje, jelikož dává nejen ekonomický a ekologický smysl, ale zároveň je velmi nenáročný na provoz. Po dobré zkušenosti s užíváním systému na prvních projektech jsme v našem úsilí šli ještě dál a letos jsme začali stavět projekt Modřanský cukrovar, kde bude vůbec poprvé v Česku možné využít recyklovanou vodu také pro praní prádla v automatických pračkách. Denní spotřeba pitné vody se tak může zredukovat o dalších 6 %,“ uvedl Miroslav Kobera, Green Business Manager Skanska Residential a dodává, že firma chce v budoucích projektech teplo z šedé vody využít i pro předehřev teplé užitkové vody. 

Od zprovoznění systému šedé vody ušetřily domácnosti bytového projektu Botanica K částku, která za současných cen vodného a stočného v Praze přesahuje 1 milion korun. Kromě šetrného přístupu k důležité přírodní komoditě tak po odečtení nákladů na provoz a servis získává každý byt také příjemný benefit, který ročně činí zhruba tisíc korun. I díky inovativní technologii získal bytový dům Botanica K jako první v České republice mezinárodní environmentální certifikaci BREEAM Excellent, která hodnotí trvalou udržitelnost budov na základě přísných kritérií. 

Pokud je bytový dům předem vybaven duálními rozvody vody, je systém hospodaření s šedou vodou velmi úsporný a jednoduchý. Voda z van, sprch a koupelnových kohoutků je odváděna do technické místnosti v suterénu domu, kde je přečištěna čtyřkomorovým systémem a odvedena do WC nádržek. Díky velmi důkladnému procesu, který zahrnuje mechanické, biologické a chemické čištění je výsledkem recyklovaná voda s vysokým stupněm kvality. 

zdroj: tisková zpráva

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *