Čtvrtina vozů produkuje 90 % všech emisí

Oddělení výzkumu kanadského Ministerstva životního prostředí, konkrétně sekce, která se zabývá kvalitou ovzduší, přišla s unikátním přístupem k vyhodnocení míry znečištění. V rámci rozsáhlého průzkumu otestovali výfukové zplodiny 100 000 automobilů, a dospěli k překvapivému závěru. Jen čtvrtina ze všech vozů produkuje 90 % všech emisí výfukových plynů.

„Výfukové zplodiny se liší stroj od stroje. Zdraví ale škodí všechny.“ Zdroj: Ruben de Rijcke
„Výfukové zplodiny se liší stroj od stroje. Zdraví ale škodí všechny.“ Zdroj: Ruben de Rijcke

Když v průběhu let 2013-2014 zajíždí auta na technickou kontrolu do garáží nedaleko Toronta, řidiči netuší, že se vlastně stávají součástí autorizovaného vládního průzkumu. V průběhu čtyř měsíc trvajících period je tu na výfuk každého vozu připojena hubice, jež bude snímat míru vypouštěných zplodin za podmínek téměř reálného provozu.

Výzkumníci se soustředí především na emisní látky, které souvisí s konkrétními palivy. Zajímá je etylbenzen, benzen, toluen, oxid uhelnatý, oxidy dusíku, xyleny a metanol. A pochopitelně také podíl vypouštěných prachových polétavých částic.

Jejich výsledky nejsou právě potěšující. Jistě, unikající zplodiny za auta jsou ve svém konečném důsledku zodpovědné za více úmrtí, než kolik má za rok na svědomí AIDS a malárie dohromady. Přesto jsou překvapeni rozptylem naměřených dat.

„Zatímco u drtivé většiny vozů byly emise v normě, existovalo pár stovek vozů, osobních i nákladních, které jednotlivě produkovaly až stonásobky tolerovaných koncentrací,“ říká jeden G. J. Evans, jeden z výzkumníků. „V praxi jsme tak dospěli k poznání, že 25 % vozů je odpovědných za 90 % produkce emisí.“

Pokud tedy města usilují o zdravější ovzduší, měla by nejspíš zacílit na veterány, dosluhující náklaďáky a upravené či vytuněné „závodní“ vozy. „Roli sehrává celá řada faktorů,“ říká Evans.

„Dva vozy té samé šarže produkují naprosto odlišné emise. Ovlivňuje to styl jízdy, akcelerace, stáří vozu, kvalita údržby. To všechno jsou ale věci, které můžeme ovlivnit.“ V definitivních součtech pak oněch 25 % automobilů pod limitem produkuje 95 % veškerého popílku, 93 % oxidu uhelnatého a 76 % těkavých látek na bázi benzenu, xylenů a dalších rakovinotvorných látek.

2 komentáře: „Čtvrtina vozů produkuje 90 % všech emisí

 • 8. 5. 2015 (8.08)
  Trvalý odkaz

  Nechci být ironický, ale to u nás víme vždy, když jedeme za kvalitní Avií. Každopádně moje otázka na vládu vždy zní – jak tenhle křáp prošel prošel bez ztráty kytičky emisní kontrolou?

  Reagovat
  • 12. 5. 2015 (9.53)
   Trvalý odkaz

   Neprošel. Ve skutečnosti ho na STK a emisích ani neviděli, ale samolepku má.

   Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *