Čína: trest smrti za znečišťování životního prostředí

Po sérii velkých protestů v různých částech země se čínská vláda rozhodla přikročit k tvrdším opatřením proti znečišťovatelům životního prostředí. Kvalita ovzduší a vody v zemi je místy skutečně alarmující a lidé se bouří. Proto se Nejvyšší lidový soud a Úřad státní prokuratury rozhodli re-interpretovat zákon, respektive dosavadní stanovená kritéria a postihy, za úmyslné znečišťování životního prostředí.

V Číně si až dosud s průmyslovým znečištěním životního prostředí příliš hlavu nelámali. To se teď má změnit. Pomohou drakonické tresty? foto: High Contrast, licence Creative Commons Attribution 2.0 Germany
V Číně si až dosud s průmyslovým znečištěním životního prostředí příliš hlavu nelámali. To se teď má změnit. Pomohou drakonické tresty? foto: High Contrast, licence Creative Commons Attribution 2.0 Germany

Čínská legislativa týkající se environmentální ochrany prozatím silně pokulhávala za úporně se rozvíjejícím průmyslem, a obyvatelé si postupně uvědomovali stále větší mezeru mezi těmito dvěma trendy.

V médiích propagovaný rozvoj obnovitelných zdrojů energie přináší obyčejným lidem jen málo naděje na čistější vodu a zdravější vzduch, když sami musí žít na dohled chemiček a továren. Praktická nedomahatelnost práva byla hlavní příčinou protestů.

Úprava zákona, prosazená úřady nejvyšší jurisdikce, by teď měla tuto mezeru částečně pomoci překlenout. Co se tedy, alespoň papírově, změnilo?

Přísnější tresty, nižší tolerance velkých znečišťovatelů, snížené maximální limity koncentrací chemických látek vypouštěných do přírody. Oproti původní verzi zákona tedy nyní není nezbytné způsobit regionální ekologickou katastrofu, aby byl viník stíhán a soudně trestán.

V dřívější interpretaci zákona bylo například nezbytné způsobit únikem chemických látek úmrtí jedné či několika osob, aby mohl být takový čin považován za trestný čin, jinak se jednalo pouze o přestupek, řešený pokutou a napomenutím. Nyní by mělo stačit „pouhé“ vážné zranění několika osob. Čínská zákonná měřítka přesto berou Evropanům dech.

Skládkování radioaktivních látek v blízkosti zdrojů pitné vody nebo v přírodních rezervacích nebude dále tolerováno,“ zaznívá z tiskové zprávy Nejvyššího čínského lidového soudu.

Poprvé teď budou za trestné činy považovány i úniky chemických látek do povodí, které vyústí v otravu více než třiceti osob, nebo si vyžádají evakuaci více než 5000 osob. V úpravě zákona se nyní objevuje čtrnáct typů havárií, úmyslných či neúmyslných poškození životního prostředí, jež nyní budou považovány za trestný čin.“ Zpřísňují se i postihy – za nejvážnější narušení mohou odsouzení dostat trest smrti.

Otázkou je, jestli drakonická opatření nějak pomohou zlepšit kritický stav životního prostředí průmyslové velmoci. Podle deníku South China Morning Post nejsou obyvatelé v průmyslově exponovaných oblastech přesvědčeni, že by se skutečně něco mohlo změnit.

K nastartování funkční ochrany lidského zdraví prý nebudou stačit jen silnější postihy, když zůstane zachován dosavadní laxní přístup soudů. Trest smrti, jako nejtvrdší postih a největší strašák nového zákona, byl dosud mimochodem vyhrazen pro ekonomické zločiny a korupci, což dává určitou představu o tom, kde zatím stojí priority čínské vlády.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *