Američané si stojí za hromadnou dopravou

Pokud by Američané měli možnost aktivněji ovlivnit to, kam budou směřovat jejich peníze z odvedených daní, vůbec by se nebránili dalšímu rozvoji hromadné dopravy. S tímto tvrzením přichází výzkumný dopravní institut v Minetě, který jej podložil výsledky rozsáhlé dotazníkové kampaně. Lidé si mohli sami říct, jaký způsob dopravy by v každodenním životě preferovali.

Hromadná doprava má pro půměrného občana USA velkou cenu. Budou tamní politici tato přání respektovat? foto: Adam E. Moreira, licence  Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Hromadná doprava má pro půměrného občana USA velkou cenu. Budou tamní politici tato přání respektovat? foto: Adam E. Moreira, licence Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Mineta Transportation Institute (MTI) publikoval výsledky své studie na výroční konferenci Amerických veřejných dopravců (APTA), takže určitá spekulace o tom, že výzkum platí jen ten, kdo očekává určité výsledky, se naplňuje i zde.

Nicméně i tak prý závěry potvrzují, že občané USA by rádi podpořili rozvoj sítě veřejné hromadné dopravy. Lidé prý vidí ve vlacích a autobusech, linkových i příměstských, finanční úspory a další příležitost pro ekonomický růst země.

Celkem 73 % respondentů by nic nenamítalo, kdyby šly peníze z daní na rozšíření stávající dopravní sítě, její modernizaci a celkové zlepšení systému hromadné dopravy. Od loňského roku poskočil naměřený údaj o téměř pět procent, z 69 %.

APTA tedy zvažuje předložení výsledků minetského výzkumu Kongresu, aby zvážil, jak lépe rozvrhnout investiční plán vlády do dalších let.

Jsme svědky toho, jak narůstá veřejná podpora našim projektům,“ říká Flora Castilo, jedna ze členek sdružení APTA. „Výzkum nasvědčuje tomu, že systém městské hromadné dopravy hraje v životě normálních lidí stále větší roli, a osobně se jich dotýká.

A jak dodává stávající president APTA, Michael Melaniphy: „Pokud skoro 74 % dotázaných podporuje rozvoj systému hromadné dopravy, je to poměrně zásadní impulz pro naše politiky, bez ohledu na to, na kterém křídle stojí.

Proč lidé v vnímají rozvoj hromadné dopravy jako zásadní téma?

Podle výsledků dotazníkové kampaně si prý uvědomují celkový pozitivní dopad na přidružený efekt, především růst počtu pracovních míst. To, že rozvoj dopravní sítě pomůže k vybudování silnější ekonomiky, stvrdilo v dotazníku dokonce 80 % respondentů.

Celých 88 % schvaluje rozšíření systému hromadné dopravy z obecných důvodů, například lepší dostupnosti zdravotnických zařízení, škol nebo úřadů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *