Větrné elektrárny vs. digitální komunikace

Výzkumníci z finského Technologického výzkumného centra VTT vyvinuli optimalizační technologii pro návrh umístění větrných elektráren. Tento doplněk k běžně užívaným nástrojům, odhadujícím například sílu větru a proudění vzdušných mas je zacílen tak, aby vyhodnotil takové místo pro větrné elektrárny, kde nebudou narušovat práci vysílačů.

„Svět je propojený digitální sítí, kterou tu a tam narušují větrné elektrárny.“ Zdroj: Leaflet
„Svět je propojený digitální sítí, kterou tu a tam narušují větrné elektrárny.“ Zdroj: Leaflet

„Na první pohled se to asi nezdá, ale větrné elektrárny mohou být hlavní příčinou rušení digitálního spojení napříč velkými vzdálenostmi,“ říká Seppo Horsmanheimo z VTT.

ětrná elektrárna může být pochopitelně v terénu umístěna dobře, pokud jde o její výkon, ale velmi špatně, pokud jde o ovlivnění kvality přenosu televizního signálu nebo mobilního připojení. Efekt větrné turbíny na digitální komunikace je dramaticky odlišný od působení jiných „rušičů“, například velkých budov.

Rotace větrné turbíny totiž generuje dynamickou sílu, která závisí na směru a rychlosti větru. A právě tato proměnlivost v rušení signálu může působit problémy. Na rozdíl od většiny budov jsou navíc větrné elektrárny výrazně vyšší, a proto prý mají vyšší statický dopad. Na jedné lokalitě se také často nachází hned několik větrných elektráren, což proměnlivý negativní efekt násobí.

Nový přístup finského VTT vyhodnocuje působení větrných elektráren z hlediska šíření signálu, a jeho výstupy mohou sloužit i jako doporučení pro telekomunikační společnosti, které oblasti dovybavit anténami či podpůrnými stanicemi.

Finsko se v posledních letech snaží o širší zapojení obnovitelných zdrojů energie do národního mixu, a práce VTT je jednou ze součástí přípravného procesu. „Je to o motivaci lidí ke správnému kroku, tím, že se snažíme odstranit všechny možné technické překážky stojící v cestě,“ dodává k tomu Markku Sipilä.

Nástroj vyvinutý ve VTT má prý „velký potenciál k úsporám“, ať už na straně správce telekomunikační sítě, tak i provozovatele větrné elektrárny. „S našimi metodami jsme schopni ověřit v praxi příčiny rušení a identifikovat zdroj problému, a následně snížit jeho dopady,“ říká Sipilä. „Žijeme ve světě ovládaném digitálními technologiemi, a proto každé snížení rušení signálu znamená i snížení nákladů pro zákazníka.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *