Střešní elektrárny mohou zásobovat 40 % USA

Analytické oddělení amerického Ministerstva pro energetiku, konkrétně Národní laboratoře obnovitelných zdrojů (NREL), zvýšily svůj dosavadní odhad o technickém potenciálu solárních střešních elektráren nad USA.

„Optimálně orientováno vůči slunci je až 83 % amerických domů. Jen 26 % z nich má ale vhodnou střechu.“ Zdroj: nd700 / Fotolia
„Optimálně orientováno vůči slunci je až 83 % amerických domů. Jen 26 % z nich má ale vhodnou střechu.“ Zdroj: nd700 / Fotolia

Díky zdokonaleným metodám průzkumu zemského povrchu nyní soudí, že střešní elektrárny mohou generovat až 40 % národní spotřeby elektřiny.

Lidé z NREL prakticky zdvojnásobili svůj původní odhad díky zapracování dat spektroskopického snímkování LiDAR (technologie pracuje na základě výpočtu rychlosti odraženého pulsu laserového paprsku od snímaného objektu).

Tato metoda, aplikovaná na 128 velkých měst napříč Spojenými státy, rozšířená o překryvné simulace, odhalila nečekaně velký potenciál střešních solárních elektráren.

Zatímco původní odhad při optimálním umístění solárních panelů počítal s možným výkonem 664 GW, nyní lidé z NREL soudí, že dosažitelný reálný horizont se blíží výkonu až 1118 GW (tedy zhruba 1432 TWh).

Skokové navýšení není dané tím, že by snad nad USA začalo výrazněji svítit Slunce, ale spíše pokročilejšími metodami vědecké práce. Při počítačových simulacích sehrála výraznou úlohu data o výkonu již existujících elektráren, které „zahustily“ mapu země o nové zdroje informací.

„Celá naše zpráva je vlastně kulminací tří let výzkumu, v průběhu kterého jsme mohli upřesnit některé své závěry,“ říká Robert Margolis, analytik z NREL. Výstup ve své podobě odráží narůstající výhodnost solárních instalací napříč Spojenými státy.

Ve zmíněných 128 městech (pro 47 z nich existují detailní volně přístupné simulace) se až 83 % malých obytných domů nachází v takové poloze, která je pro využívání solární energie optimální.

Horší už je to s vlastními rozměry střechy: jen 26 % z těchto domů může za stávajících podmínek fotovoltaiku ekonomicky využít. I tak by sdružený výkon z těchto vyhovujících střech znamenal 731 GW čisté energie (tedy asi 65 % národního fotovoltaického potenciálu).

Na zbytku se podílí střední a velké budovy, především komerčního nebo administrativního zaměření, jež v sobě nesou potenciál na výrobu 386 GW.

Podle Pietra Gagnona, dalšího z analytiků NREL, kteří se na studii podíleli, jsou tyto zprávy „vitální složkou budoucího plánování“. „Díky těmto informacím se dozví jednotlivé americké regiony, jaký model podpory rozvoje solární energetiky je v daných podmínkách optimální.“

To, že někde není dostatek vhodných střech totiž neznamená, že se tam například nenachází parkoviště. I ta mohou být výhodně zastřešena solárními panely. „Jinde jsou podmínky pro malé domácí střešní elektrárny výhodnější, a tam by měl být podporován tento model,“ říká Gagnon.

¨

Jeden myslel na “Střešní elektrárny mohou zásobovat 40 % USA

  • 12. 4. 2016 (23.41)
    Trvalý odkaz

    USA má lepší geografickou polohu. má velké oblasti s intenzívním slunečním svitem, ale 40% výroby z FVE jen na střechách jsem si nepředstavoval ani náhodou. Pokud by sepodařila zvýšit účinnost, lehce se dostaneme přes 50%. Když se k tomu připočtou další podobné zdroje jako jsou větrné turbíny a mořské eletrárny (je jich několik typů)… Už teď je jasné, že OZE postupně téměř úplně vytlačí klasické energetické zdroje.

    Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *