Čína zavádí solární dotace pro chudé

Čína hodlá v širší míře podpořit zavádění obnovitelných zdrojů energie. Základem nové národní politiky má být opatření zprostředkované Národní energetickou administrativou (NEA), jež má dopomoci sociálně znevýhodněným a ekonomicky slabším občanům až k 70 % spolufinancování nových solárních elektráren.

Solární podpory se v Číně dočkají nejen chudí obyvatelé venkova, ale také výrobci. Zdroj: Yinglisolar.com
Solární podpory se v Číně dočkají nejen chudí obyvatelé venkova, ale také výrobci. Zdroj: Yinglisolar.com

Tato forma podpory může zásadním způsobem ovlivnit další nárůst instalované kapacity napříč všemi regiony. Model podpory NEA je poměrně široký. Zahrnuje jak finanční pobídky pro regionální výrobce, dodávající svá zařízení do ekonomicky nedostatečně rozvinutých oblastí, podporu vývoje specializovaných systémů výroby energie, například do lokalit bez napojení na elektrifikační síť, samotnou podporu rozvoje elektrifikační sítě a systémových řešení připojení, dohled nad procesem instalace a zajištění regulace stabilních výkupních tarifů.

Pro obyvatele ale zůstává nejvýznamnější fakt, že stát jim nyní bude schopen zaplatit až 70 % nákladů spojených s pořízením a instalací solární elektrárny. Štědře formulované „národní“ opatření navíc přichází v době, kdy už na úrovni jednotlivých provincií funguje forma 35 % podpory pro ekonomicky znevýhodněné obyvatele. Není dosud jasné, zda bude možné oba tyto dotační a podpůrné systémy využít souběžně.

Režimu vyššího zpřístupnění dotací se dočkají i zřizovatelé velkokapacitních solárních elektráren, z nichž bude elektřina plynout k sociálně slabším. Na úrovni financování NEA garantuje nyní nově těmto výrobcům státní podporu ve výši 20 % nákladů. Nabízí také poměrně volné státní půjčky na výstavbu solárních farem ve vytipovaných oblastech, s pěti a desetiletým odkladem splácení.

Šéf-analytik oddělení solárních investic, Lian Rui, k zavedení této politiky podotýká: „Jedná se o sérii opatření, která mají zajistit dlouhodobou stabilitu národního energetického trhu a zároveň zajistit, aby se obnovitelné zdroje energie dostaly tam, kde jsou nejvíce zapotřebí.“ Problém je prý zejména na úrovni instalace, která se pohybuje v ceně okolo 10 yuanů/watt, a je tak pro mnoho vesničanů mimo průmyslové regiony nereálná.

Čína v solárních instalacích poněkud pokulhává, pokud jde o rovnoměrnost distribuce. Většina velkých solárních farem se nachází blízko velkých měst a průmyslových objektů státního významu, ale na venkově je jich dostupných jen minimum. Například v roce 2014 přibylo v Číně k celkovému instalovanému výkonu solárních elektráren 10,6 GW, ale jen 2,05 GW systémů bylo lokalizováno v cílových, ekonomicky slabších oblastech.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *