Ministerstvo průmyslu uznalo potřebu podporovat obnovitelné zdroje

Ministr průmyslu Kuba včera večer v reakci na případný postih ze strany EU za podporu obnovitelných zdrojů prohlásil, že „Naším cílem bylo naplnit procenta získávání energie z obnovitelných zdrojů, což Evropská unie stanovila jako cíl. Bez té podpory by to reálně nebylo možné,“ uvedl ministr ke státní podpoře obnovitelných zdrojů,“ prohlásil Kuba.“ [1]. Postavil se tak za legislativní nástroje na podporu obnovitelných zdrojů, což vítají desítky tisíc provozovatelů čistých zdrojů energie.

Koncentrační solární elektrárna Solúcar PS1, první svého druhu. foto: afloresm, licence Creative Commons
Koncentrační solární elektrárna Solúcar PS1, první svého druhu. foto: afloresm, licence Creative Commons

Současně MPO uznalo, že zde v Česku rozhodně není vyplácena nepřiměřená podpora pro zelenou energii: „Pouze malá část vyplácených výkupních cen by mohla být za určitých okolností charakterizována jako nepřiměřená.“ [2]. Ministr Kuba pak tuto informaci pro ČTK konkretizoval: „Je to jen malá část, která se v žádném případě nerovná miliardám.

Aliance pro energetickou soběstačnost a Česká fotovoltaická průmyslová asociace vítají, že ministr Kuba připustil, že téměř nedochází k nepřiměřené podpoře obnovitelných zdrojů a věří, že také upustí od předchozího nesmyslného tlaku na snížení podpory obnovitelných zdrojů.

V současné době totiž ministerstvo průmyslu připravuje novelu zákona o podporovaných zdrojích, která bezprecedentním způsobem zasahuje do garantovaných podmínek pro desítky tisíc provozovatelů čistých zdrojů energie.

MPO v tezích zákona totiž uvažuje o zkrácení podpory ze 20 let (které garantuje zákona) na 10 let. Taková situace by vyvolala likvidaci celého sektoru solárních, větrných nebo biomasových zdrojů.

Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost ke kauze uvádí:
„Vítáme postoj ministra průmyslu, který pochopil, že podpora pro obnovitelné zdroje je z většiny přiměřená. Konečně by se tak mohl vrátit mezi provozovatele čistých energetických zdrojů klid a stabilní podmínky pro podnikání. Dvanácti miliardová dotace, kterou unie posuzuje, se totiž vůbec netýká provozovatelů solárních a dalších obnovitelných zdrojů. Tyto miliardy totiž končí u distribučních společností, jsou určeny na snížení plateb spotřebitelů za zelenou energii, vlastníci fotovoltaických, větrných či biomasových elektráren z nich nevidí ani korunu.“

Zuzana Musilová, výkonná ředitelka CZEPHO varuje:
„Na CZEPHO se obrátila první desítka provozovatelů slunečních elektráren s prosbou o právní pomoc při řízeném bankrotu. Na českých domácnostech a podnikatelích se podepsaly desítky retroaktivně zavedených změn. V důsledku tzv. solární daně přišli o více než čtvrtinu původně garantované podpory, další dodatečně zavedené náklady se šplhají na statisíce korun. Od tohoto roku dostávají významnou část podpory s několikaměsíčním zpožděním – služby poskytnuté v lednu dostanou zaplaceny až v květnu. Současně MPO hovoří o možném zkrácení doby vyplácení podpory až na 10 let. Podnikatelé ale mají nastavené projekty na 20leté době vyplácení podpory. Chystá se tak další porušení nastavených pravidel. Pokud nedojde k urychlené stabilizaci podmínek, reálně hrozí, že se spustí lavina bankrotů. Vyzýváme proto odpovědné politiky a úředníky, aby situaci začali neodkladně řešit“

Fakta k posuzované 12 miliardové dotaci pro snížení ceny elektřiny:

• reálně jde o 11,7 miliard korun, které dává stát na snížení vícenákladů na podporu obnovitelných zdrojů spotřebitelům;
• 11,7 miliard Kč je sice příspěvek ze státního rozpočtu. Ovšem z těchto prostředků nedostanou provozovatelé solárních (a dalších obnovitelných) zdrojů ani korunu. Je to částka, kterou snižuje stát příspěvek na obnovitelné zdroje spotřebitelům elektřiny. Peníze končí u ČEZ, PRE a E.ON, respektive u OTE a.s.;
• Tato dotace byla obsažena poprvé v zákoně 402/2010 Sb., kterým se na konci roku 2010 do zákona 180/2005 Sb. zaváděl solární odvod a je také v zákoně 165/2012 Sb., na který teď probíhá ten notifikační proces (§ 28,29) – a to je pravděpodobně možnost zájmu EU;
• Státní příspěvek získá stát mimo jiné takto:
o 5-6 miliard korun představuje výběr na takzvané solární dani;
o 3 miliardy korun povolenky;
o Asi 2 miliardy korun výběr z DPH (narostl příspěvek na 583,- Kč/MWh, takže tedy i DPH);
• příspěvek na snížení vícenákladů na OZE se týká všech obnovitelných zdrojů, nikoliv pouze solární energetiky.

Princip solárního odvodu (takzvaná solární daň):

• provozovatelé solárních elektráren fakturují distribučním společnostem (ČEZ, E.ON, PRE) částku podle výše podpory z roku 2009 nebo 2010. Distribuční společnosti vyplatí částku nižší o 26% solární odvod a pošlou částku v této výši státu, který ji využívá na kompenzaci vícenákladů na zelenou energii pro spotřebitele. Žádné další prostředky než podporu zkrácenou o solární odvod solární elektrárny nedostávají.

Zdroje:
[1] http://www.financninoviny.cz/zpravy/kuba-za-podporu-obnovitelnych-zdroju-cesku-pokuta-nehrozi/930601
[2] http://www.mpo.cz/dokument140337.html

tisková zpráva České fotovoltaické průmyslové asociace a Aliance pro energetickou soběstačnost
Sdílet: