Z amerických plynovodů uniká výrazně více metanu, potvrzuje studie

Z potrubního systému rozvodu zemního plynu ve Spojených státech uniká mnohem více metanu, než si dosud byli jeho provozovatelé schopni připustit. S tímto varovným zjištěním přichází výzkumníci ze Stanfordovy univerzity, kteří se podívali na zoubek více než dvěma stovkám studií, které se tímto tématem zabývaly.

S přeměřováním úniků metanu z plynovodů má řada provozovatelů prolémy. foto: Audrius Meskauskas, licence Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
S přeměřováním úniků metanu z plynovodů má řada provozovatelů prolémy. foto: Audrius Meskauskas, licence Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Příliš mnoho zdrojů informací a mizivá snaha o vzájemnou syntézu nasbíraných dat.“ Zhruba tak charakterizuje podklady získané z různých organizací pro svou studii hlavní autor, Adam Brandt (SU).

Výrazně rozdílná čísla pocházejí od samotných společností, které potrubní systém plynovodů spravují, od kontrolních úřadů, které na jejich činnost dozírají a řekněme od studentů, budoucích inženýrů, kteří pro potřeby svých prací údaje na jednotlivých uzlech přeměřují.“

Vzájemným srovnáním naměřených hodnot pak došel Brandt k závěru, že obvykle ti, „kteří měří přímo v terénu“, přicházejí s čísly až o polovinu vyššími, než kolik uvádí například americká Agentura ochrany životního prostředí (EPA).

Brandt, který sáhl po výsledcích sedmi univerzit, řady národních laboratoří a federálních úřadů, včetně několika ústavů a institutů, které se zabývají sledováním čistoty ovzduší, aby došel k názoru, že rozptyl naměřených/publikovaných hodnot nabývá od 25 % -75 %.

Navíc se často objevují data o metanu, pocházející jen z jednoho plošného/lokálního zdroje. „Konkrétní studie se například soustředí na celkové zastoupení metanu v atmosféře a porovnání přírodních emisí, unikajících z bažin a mokřadů, ale zcela je ignorován fakt, že lokalitou vede i potrubní systém zemního plynu,“ dodává Brandt.

Vliv metanu bývá často podceňován, ale přitom se jedná o skleníkový plyn s asi třicetkrát větším potenciálním dopadem na atmosféru, než třeba oxid uhličitý. I proto výsledky Brandtovy studie nalezly ohlas u Fondu na obranu životního prostředí, který se angažuje v problematice ekologických inovací:

I kdyby byly dosavadní naměřené výsledky podhodnoceny jen o čtvrtinu, odpovídá to tomu, proč naše výdaje na ekologizaci provozů neodpovídají dosaženému výsledku, reálnému snížení metanových emisí.“ Americká agentura pro ochranu životního prostředí po zveřejnění zprávy požádala vedení třiceti velkých plynařských společností o přímou účast při dalším přeměřování úniků metanu z potrubního systému, ale jen šest z oslovených firem tento navržený postup schválilo.

Jeden myslel na “Z amerických plynovodů uniká výrazně více metanu, potvrzuje studie

  • 24. 2. 2014 (12.28)
    Trvalý odkaz

    Dobře, tak to máme za a) a za b), kolik je to relativně v porovnání s ostatními přírodními/umělými zdroji metanu v daném regionu (USA)?

    Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *