Evropská unie začala zemní plyn považovat za obnovitelný zdroj energie

Britský deník The Guardian přišel se skandálním odhalením. bude nově považovat zemní plyn – fosilní palivo – za rovnocenný s obnovitelnými zdroji energie. Jinými slovy, 80 mld. euro v dotacích půjde nejen do vývoje, výzkumu a stavby a větrných elektráren, ale nově i těch plynových.

Evropská unie prohlásila zemní plyn za technologii budoucnosti, rovnou obnovitelným zdrojům energie, foto: getwired/sxc.hu
Evropská unie prohlásila zemní plyn za technologii budoucnosti, rovnou obnovitelným zdrojům energie, foto: getwired/sxc.hu

Zemní plyn a výroba elektřiny ze zemního plynu je tak nově podle EU nízkoemisní „technologií budoucnosti“, která má své místo mezi obnovitelnými zdroji energie. A především právo na dotace. Výroba energie ze zemního plynu je přitom již léta zvládnutý a především ziskový proces.

Podle Guardianu jde o jasné vítězství intenzivního lobbování průmyslu fosilních paliv v Evropské komisi, které trvalo déle než 18 měsíců. Cílem je proměnit fosilní palivo, kterým zemní plyn bezpochyby je, v „zelenou“ alternativu k uhlí a . A to se teď na půdě Evropské komise, zdá se, konečně povedlo.

Ne náhodou právě 29. května 2012 vydala Mezinárodní energetická agentura zprávu nazvanou „Zlatá pravidla IEA potřebná pro příchod zlatého věku zemního plynu“. V ní poukazuje především na obrovský potenciál těžby břidlicových plynů, o které se uvažuje i u nás.

Tento typ těžby dnes ale naráží na trvdý odpor organizací ochranců životního prostředí a obvykle i obyvatel, kteří ve vytipovaných lokalitách žijí. Mezi zlatými pravidly, která IEA zmiňuje, jsou proto uvedeny především plná transparentnost, měření a monitorování dopadů na životní prostředí a zapojení se v místních komunitách.

„Pokud má tento nový průmysl prosperovat, musí si získat a udržet sociální licenci k provozu,“ uvedl Fatih Birol, šéfekonom IEA a hlavní autor zprávy. Pokud by se podařilo zlatá pravidla dodržovat, mohl by průmysl těžby břidlicových a jiných nekonvenčních zdrojů plynu vyrůst mezi lety 2010 až 2035 na trojnásobek, tedy 1,6 bilionu kubických metrů.

Přitom cena zemního plynu šla v posledních letech výrazně dolů. Už to vyvolává mezi zastánci obnovitelnmých zdrojů energie alarmující reakce, které poukazují na to, že nízká cena zemního plynu bude podkopávat veškeré snahy o rozvoj průmyslu obnovitelných zdrojů, zejména solárních a větrných, ale třeba i vodních a dalších typů elektráren.

Dokument, který zařazuje zemní plyn po bok obnovitelných zdrojů energie, už schvílily jednotlivé členské státy Evropské unie a je součástí energetické politiky nazvané Horizon 2020. V jeho rámci má být v letech 2014 až 2020 rozděleno 80 mld. euro.

Z této částky více než 30 mld. je určeno pro řešení klimatické změny, vývoje udržitelné dopravy a mobility, zlevnění obnovitelných zdrojů, zajištění potravinové bezpečnosti anebo vyrovávání se s problémem stárnoucí populace.

CleanTechnica
Sdílet:

Jan Horčík

Zakladatel a šéfredaktor magazínů Ekologické bydlení a Hybrid.cz.