Výstavba plynovodních sítí v EU – zbytečná investice?

Překvapivé závěry přinesla studie, kterou z pověření iniciativy Energy Union Choices vypracovali specialisté konzultantských firem Artelys a Climact. Vyplývá z ní, že plány na rozvoj plynové infrastruktury v rámci Evropské unie jsou naddimenzované.

V Česku jezdí čím dál tím víc aut na stlačený zemní plyn - CNG. Letos jich je už kolem 16 000.
V Česku jezdí čím dál tím víc aut na stlačený zemní plyn – CNG. Letos jich je už kolem 16 000.

Výstavba 80 % plánovaných nových plynovodních sítí je zřejmě zbytečná. Podle kalkulace autorů studie „Energy Union Choices: A Perspective on Infrastructure and Energy Security in the Transition” by se Evropská unie obešla bez většiny přípojek pro import plynu i nových distribučních sítí mezi jednotlivými státy, které se mají realizovat – a to i v případě, že by došlo ke zvýšení spotřeby plynu, výkyvům v zásobování, nebo urychlenému odklonu od uhlí.

Ze základních stavebních kamenů evropské energetické unie jako jsou kolosy Nord Stream 2 nebo Jižní plynový koridor, ale i skromnější projekty, zařazené do aktuálního seznamu 195 klíčových evropských projektů společného zájmu (PCI), by se mohl stát kámen úrazu.

Riziko neefektivních investic odhadují autoři studie na 11,4 miliard eur. Výjimkou jsou některé projekty pro jižní Evropu, kde by dosavadní zásobování plynem mohly narušovat konflikty mezi Ukrajinou a Ruskem.

I zde je však prý možné při správném plánování, zvýšení energetické účinnosti a zohlednění podmínek regionu dosáhnout jistých úspor a omezení závislosti na dovozu.

Poptávka plynu v Evropské unii klesla v uplynulých letech o 23 %. Kapacita stávajících plynovodů je využívána z 58 %, terminálů pro dovoz zkapalněného plynu () z 32%.

Studie upozorňuje, že některé části současné evropské plynové infrastruktury přestanou být využívány ještě před koncem projektové životnosti.

V České republice se v roce 2015 spotřebovalo 7.607,6 mil. m3 zemního plynu, což sice bylo o 4,5 % více než v roce předchozím, ale i tak šlo o druhou nejnižší spotřebu v uplynulém desetiletí.

Důvodem poklesu jsou stoupající průměrné roční teploty a s nimi související menší spotřeba plynu k vytápění v domácnostech a u maloodběratelů. Podle údajů Českého plynárenského svazu je za vzrůstající tendencí zvýšená poptávka po stlačeném zemním plynu () v dopravě.

Příčinu do budoucna nadále klesající spotřeby zemního plynu vidí experti ve zvyšování energetické účinnosti budov, elektrifikaci v oblasti teplárenství a dopravy a integrovaném plánování infrastruktury v duchu klimatických cílů a energetické politiky EU do roku 2030.

„Chytrý přístup k nové energetické infrastruktuře znamená lepší zabezpečení zásobování za nižší cenu,“ řekl Jonathan Gaventa, ředitel organizace E3G, která je vedle Agora Energiewende, WWF Regulatory Assistance Project a European Climate Foundation členem iniciativy Energy Union Choices. „Musíme využít možnost vybudovat bezpečný a ke klimatu vstřícný energetický systém, který vyloučí rizika špatných investic.“

tisková zpráva

Jeden myslel na “Výstavba plynovodních sítí v EU – zbytečná investice?

  • 24. 8. 2016 (17.47)
    Trvalý odkaz

    Ideální stav k tomu aby se skoncolavo s uhlím v elektroenergetice.

    Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *