Oregon možná zakáže uhelné elektrárny

Spojené státy americké jsou stále zemí netušených možností. Příkladem budiž nedávný počin dvou demokratických senátorů ze státu Oregon, kteří by rádi protlačili pro svůj stát definitivní zákaz výroby elektřiny spalováním uhlí.

Představa, že by se Oregon zbavil závislosti na uhlí, neděsí obyvatelel ani zvýšením cen energií., foto: Tobixen, licence Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Představa, že by se Oregon zbavil závislosti na uhlí, neděsí obyvatelel ani zvýšením cen energií., foto: Tobixen, licence Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Příprava návrhu na zákaz tepelných/uhelných elektráren si zatím prošla všemi fázemi, které za jiných okolností psychologové popisují jako „smiřování se s realitou“, od zlehčování, přes rozhořčení až po přijetí myšlenky a řešení, zda jiné energetické alternativy mohou vůbec zajistit dostatečné zásobování energiemi.

Senátoři Chris Edwards z města Eugene a Tobias Read z Beavertonu nevaří z vody, a plán promysleli skutečně do detailů. Díky tomu byli schopni odrážet první nápor myšlenkových oponentů, a celý jejich záměr dnes stojí před realizací.

Podstatné je, že se s návrhem na zákaz spalování uhlí „smířilo“ až 71 % respondentů, kteří by této iniciativě dnes dali svůj hlas. A to i přes to, že by se jim takový zákaz v prvních letech rozhodně nevyplatil, a na účtech by si připlatili až o polovinu víc. Jenže ne vždy jsou peníze na prvním místě.

Hornatý a lesnatý Oregon je možná rozlohou devátým největším státem USA, ale co do počtu obyvatel je se svými třemi a půl miliony až sedmadvacátý v pořadí. Lidé zde žijí ve velkém sepjetí s přírodou, a jsou do značné míry závislí na turistickém ruchu.

A nejsou to právě malé peníze, které do státní kasy z cestovního průmyslu plynou. Podle národních statistik se jen přínos z provozu cyklostezek (nejvyhlášenějších v USA) rovná stovkám milionů dolarů ročně. I proto je otázka podpory čistého ovzduší tak široce podporována.

Uhlí tady navíc netvoří páteř národního energetického mixu. Prakticky dvě třetiny vyrobené energie tu má původ v hydroelektrárnách, a poměrně solidně zde jsou zastoupeny i další obnovitelné zdroje energie.

Solární elektrárny instalované v Oregonu nepřesáhnou svým výkonem 81 MW, přesto ale zdejší lidé věří, že v roce 2025 bude pětina veškeré energie pocházet ze Slunce. Napomoci tomu mají klesající ceny solárních instalací a v nezanedbatelné míře i připravovaný zákaz spalování uhlí.

Pokud by to tak šlo dál, může se záhy stát Oregon prvním ze států americké federace, který ze 100 % přejde na obnovitelné a ekologické zdroje energie. „Během následujících pěti let je technicky možné, aby Oregon instaloval na 10 GW střešních solárních elektráren,“ říká senátor Edwards. „Není tedy důvod proč protěžovat spalování uhlí jako způsob výroby energie.“

Sdílet: