Oregon možná zakáže uhelné elektrárny

Spojené státy americké jsou stále zemí netušených možností. Příkladem budiž nedávný počin dvou demokratických senátorů ze státu Oregon, kteří by rádi protlačili pro svůj stát definitivní zákaz výroby elektřiny spalováním uhlí.

Představa, že by se Oregon zbavil závislosti na uhlí, neděsí obyvatelel ani zvýšením cen energií., foto: Tobixen, licence Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Představa, že by se Oregon zbavil závislosti na uhlí, neděsí obyvatelel ani zvýšením cen energií., foto: Tobixen, licence Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Příprava návrhu na zákaz tepelných/uhelných elektráren si zatím prošla všemi fázemi, které za jiných okolností psychologové popisují jako „smiřování se s realitou“, od zlehčování, přes rozhořčení až po přijetí myšlenky a řešení, zda jiné energetické alternativy mohou vůbec zajistit dostatečné zásobování energiemi.

Senátoři Chris Edwards z města Eugene a Tobias Read z Beavertonu nevaří z vody, a plán promysleli skutečně do detailů. Díky tomu byli schopni odrážet první nápor myšlenkových oponentů, a celý jejich záměr dnes stojí před realizací.

Podstatné je, že se s návrhem na zákaz spalování uhlí „smířilo“ až 71 % respondentů, kteří by této iniciativě dnes dali svůj hlas. A to i přes to, že by se jim takový zákaz v prvních letech rozhodně nevyplatil, a na účtech by si připlatili až o polovinu víc. Jenže ne vždy jsou peníze na prvním místě.

Hornatý a lesnatý Oregon je možná rozlohou devátým největším státem USA, ale co do počtu obyvatel je se svými třemi a půl miliony až sedmadvacátý v pořadí. Lidé zde žijí ve velkém sepjetí s přírodou, a jsou do značné míry závislí na turistickém ruchu.

A nejsou to právě malé peníze, které do státní kasy z cestovního průmyslu plynou. Podle národních statistik se jen přínos z provozu cyklostezek (nejvyhlášenějších v USA) rovná stovkám milionů dolarů ročně. I proto je otázka podpory čistého ovzduší tak široce podporována.

Uhlí tady navíc netvoří páteř národního energetického mixu. Prakticky dvě třetiny vyrobené energie tu má původ v hydroelektrárnách, a poměrně solidně zde jsou zastoupeny i další obnovitelné zdroje energie.

Solární elektrárny instalované v Oregonu nepřesáhnou svým výkonem 81 MW, přesto ale zdejší lidé věří, že v roce 2025 bude pětina veškeré energie pocházet ze Slunce. Napomoci tomu mají klesající ceny solárních instalací a v nezanedbatelné míře i připravovaný zákaz spalování uhlí.

Pokud by to tak šlo dál, může se záhy stát Oregon prvním ze států americké federace, který ze 100 % přejde na obnovitelné a ekologické zdroje energie. „Během následujících pěti let je technicky možné, aby Oregon instaloval na 10 GW střešních solárních elektráren,“ říká senátor Edwards. „Není tedy důvod proč protěžovat spalování uhlí jako způsob výroby energie.“

18 komentářů: „Oregon možná zakáže uhelné elektrárny

 • 11. 2. 2015 (16.54)
  Trvalý odkaz

  ČEZká cesta.
  MPO evidentně natruc podpořilo další nízkoučinné spalování uhlí a vývoz „levné“ energie za hranice. Uhlobaroni chtějí všem ukázat že to uhlí budou potřebovat i s bouráním obcí.

  Některé uhelné elektrárny nebudu muset platit za nízkou účinnost:
  „Žádná teplárna si nestěžuje, nikomu nechybí uhlí,“ řekl Šulc.
  http://energetika.tzb-info.cz/116295-nektere-uhelne-elektrarny-nebudu-muset-platit-za-nizkou-ucinnost

  Takže se může dále plýtvat, aby byl důvod co nejdříve více rabovat.

  Reagovat
  • 11. 2. 2015 (18.19)
   Trvalý odkaz

   Myslím že se nikdo nebude hněvat, když naši energetiku označím za jeden velký bordel. Tady se spoléhá už hodně dlouho žije jen z naddimenzované sítě. U nás ve městě je rozvodna s kapacitní rezervou 60MW, ve vedlejším je přebytek kapacity 100MW minimálně, ale oficiálně je všechna kapacita vyčerpána.

   Energietika tak nechutně provázané se státem že účinně brání konkurenci, nice se při tom neděje (jak je to ve zbytku Evropy se státními monopoly nevím, USA, nevím, ale asi jak kde, japonsko se řešilo, je zamrzlé v tradičních lokálních monopolech)

   Ani existence alternativních distributorů tomu úpříliš nepomůže, protože dokud nebude dostatečné množství nezávislých dodavatelů energie, tak je to o ničem. ČEZ stále drží monopol, ze zahraničí k nám totiž nedostaneme více než 3000MW a tato kapacita je zhista využita transfery, zvláštní je že posledí dva roky asi již ČEPS znepřístupnil on-line mapu toků výkonů, nedá se k ní dostat.

   To mne ihned přivádí k dalšímu bodu. Přestože ČEPS tvrdí jak OZE ohrožjí stabilitu přenosovou soustavy, nebyly ani zahájeny kroky k tomu aby nějak podpořil výstavbu nové PVE, nebo vypsal výběrové řízení na dodávku regulačních služeb a akumulace energie, ať už by to byla PVE, vodík, stlačený vzduch, či třeba baterie, ani nezahájil jednání o posílení přeshraničních sítí pro přístup k elektrárnam na Dunaji, Váhu, nebo jinde. Místo toho dosáhl toho že se pro zajištění stability sítě zakázalo připojování dalších OZE. Zato jaksi se nám zázračně udělá v síti místo pro 2000MW z jaderných elektráren. Netvrdím že nejdou regulovat, ale budou potřebovat také regulační kapacitu.

   Zdá se mi že zde je milostný trojůhelník Stát ČEZ ČEPS a to za asistence ERÚ.

   Reagovat
 • 10. 2. 2015 (15.12)
  Trvalý odkaz

  No jaderná energetika je hezká thoriové reaktory jsou taky hezké ale asi se tu neoběví přes noc a i kdyby tak dokud nedoslouží současné reaktory tak nikdo nebude budovat nové takže ten nástup reaktorů IV generace bude pozvolný to spíš ty obnovitelné zdroje už kvůli tomu že jejich vývoj díky tomu že nejsou tak náročný na materiály a jiné je mnohem rychlejší

  Reagovat
  • 10. 2. 2015 (17.38)
   Trvalý odkaz

   Je otázka spíš jak je možné že v provozu jsou reaktory stavěné před 40 a více lety, ano asi byly navrženy kvalitně, ale také to může být znamení o nenezávislosti kontrolních úřadů. Jak je možné že třeba ČEZ stále hřeší na to že se bude životnost Dukovan prodlužovat do nekonečna? Kolik mld. generuje v zisku? Byly tu sice obrovské investice do ekologizace ostatních elektráren, ale rozhodně měl již kolem konce životnosti, mít připravené podklady pro výběrové řízení na nové reaktory.

   V Rusku třeba běží program náhrady všech RBMK za VVER 1000 a VVER 1500, ale zajímavé je že žádná ze západních společností NEMODERNIZUJE flotilu reaktorů, poze upravuje aby mohly dále běžet. Něco se mi tu nelíbí. Jádro nezatracuji, ale přestává se mi líbit až nezodpovědnost společností provozujících reaktory dlouho poplánované životnosti, ale i prostesty proti stavbě nových místo těch starých, to je recept na katastrofu.

   Jaderné reaktory, by měly být spíše malé a navržené tak aby mohly část výkonu odevzdávat ve formě tepla. Pro takové účely ale stačí takové s výkonem pár desítek MW maximálně.

   Reagovat
   • 10. 2. 2015 (23.59)
    Trvalý odkaz

    sic jaderné energetice nerozumím ale řek bych že většina těchto staveb bude poměrně předimenzovaná a důvod proč RBMK vyměnují za VVER je ten že tánty jsou do značné míry nebezpečné jeden jim křáchl v černobilú mimochodem a důvod proč tak hesky hořel je ten že jsou napěchovaný grafitem což je „báječné“ je to hodně zjednodušené

    jináč VVER reaktory také nepatří zhlediska vívoje mezi nějaké mladíky jsou taky dosti staré

    využít jadernou elektrárnu jako zdroj tepla pro města není zrovna ekonomické řešení není to tak vídělečné a to platí i pro uhlenou elektrárnu tí se taky vyplatí vyrábět elektřinu než teplo

    a stavět tak komplikované zařízení v malém a několikrát taky není bezpečné je víc cílů a je to dosti drahé nejspíš

    Reagovat
    • 11. 2. 2015 (16.51)
     Trvalý odkaz

     Já vím, že je to ten stejný co v Černobylu a také že je grafitový. Právě tím jsem chtěl ilustrovat že se snaží problém, na rozdíl od západu, kde jsou v provozu také grafitové reaktory, v Anglii, nebo jiné zastaralé, řešit. Pak je snad již spuštěný reaktor množivý BN800, ale tím si nejsem jistý.

     Princip VVER je sice taky starý, ale pořád je o dost novější než grafitový koncept a poslední typy, které se budují mají poměrně dost bezpečnostních prvků, od 2011 až 2012 se do konstrukcí přidává krom dvou pasivních dochlazovacích systémů i lapač jádra.

     Problém je i relativní ustrnutí jaderného vývoje na nějakých 10-15 let po konci studené války, které zasáhlo nejen štěpná, ale i fůzní zařízení a spíše vedlo jen k tomu že se vylepšují staré konstrukce, jinak by možná již byly v provozu reaktory s kapalnými solemi. nebo právě thoriové.

     Reagovat
     • 11. 2. 2015 (16.51)
      Trvalý odkaz

      Pardon, zapomenul jsem vyplnic Nick.

 • 10. 2. 2015 (13.30)
  Trvalý odkaz

  Jako nápad to vypadá dobře, otázkou je, co přesně má být primárním cílem, jestli jen vyčištění vzduchu od nežádoucích exhalací z elektráren, nebo snížení eisí CO2.

  Pokud jen o to první, pak by klidně mohlo být dále používáno v jednotkách s palivovými články, kde se s jeho pomocí prvně připraví plyn, který je následně použit. Účinnost je někde kolem 60%

  Pokud je cílem to druhé, pak by bylo možná lepší zvýšit podíl elektromobilů a rozšířit stávající hydroelektrárny o přečerpávací soustrojí a postavit elektrárny nové. To v kombinaci s postupným útlumem uhlí, ale ne jako jádro v Německu, a výstavbou ostatních OZE.

  Reagovat
  • 10. 2. 2015 (13.30)
   Trvalý odkaz

   Spíš ale menší a thoriové reaktory až budou dostupné, což už skoro je, v Indii se na nich pracuje.

   Reagovat
   • 10. 2. 2015 (17.23)
    Trvalý odkaz

    Fukušima Daiichi se na rozdíl od výše zmíněných relativně daří likvidovat, je to náročný úkol, ale daří se, problém byla voda, již by měla být hotová linka, která by měla zvládat i snížit množství skladované vody. Měla by konečně být v provozu mrazící stěna a hydrobariéra která brání přítoku vody do areálu.

    Není problém s krátce žijícími izotopy, ale naopak s těmi středně a dlouhodobě žijícími. Iod a cesium 143 zase tak problematické nebudou, poločas rozpadu je krátký, horší je to s cesiem 137 s poločasem rozpadu 30 let.

    Je tam myslím vidět obrovský skok v technologiích a myšlení. Majak a to jezero, prostě se nic neděje, vypustíme to a ututláme, Černobyl evakuace a zalepení díry. Three Mile Island, jaksi tutlání a nějaké kroky, nic moc o tom nevím, jen to že tam bylo poškozené čidlo, natavila se zóna jinak nic víc, Fukušima Daiichi, Evakuace, dekontaminace krajiny, evakuace, postupný návrat, opatření na všech ostatních elektrárnách.

    Reagovat
     • 10. 2. 2015 (19.26)
      Trvalý odkaz

      Dávali do provozu teď někdy dekontaminační linku, podívejte se po těch článcích někde, dá se to najít i v češtině. Nevím přesně jakým, ale nějakým způsobem odstraňují z vody izotopy, nejspíš i ostatní minerály, a tu pak vypouštějí, zbývají tam jen Deuterium a Tritium, což jsou izotopy vodíku, z čehož Tritium je slabě radioaktivní.

  • 10. 2. 2015 (17.13)
   Trvalý odkaz

   To jako že by relativně neškodné emise CO2 vyměnili za dlouhodobě extrémně toxické jaderné emise?

   Reagovat
 • 10. 2. 2015 (11.10)
  Trvalý odkaz

  problém OZE je podle mě v plánování a jeho přirozeném rozložení jsou oblasti které disponují značnými zdroji jako jsou vodní zdroje dostatek slunečního svitu nebo pravidelném větru

  (vzhledem k tomu jak jsem pochopil tak tento stát disponuje minimálně vodním bohatstvím které má dvě výhody jako hlavní zdroj energie a jako velký akumulátor takže mohou vytvořit solární elektrárny a budou mít kam tuto energii z nich kam uložit)

  ale když se kouknu k nám a nemyslím tím náš stát ale EU tak spousta zemí jako je naše disponuje jen minimálními zdroji vítr tu sic máme ale nijak stabilní to samé sluneční svit sic disponujem poměrně velkýma zdroji vodní energie ale není jich zas tak mnoho a ted když to aplikuju na celou evropu tak bylo by zapotřebí aby energie z oblastí jenž disponujou velkými zdroji byla přiváděná k nám a hlavně stabnilně pak bychom se mohli rozloučit s uhelnými ele. samozřejmně by to znamenalo i riziko že nebudeme co se tíče energetiky zcela soběstační

  Reagovat
  • 10. 2. 2015 (11.56)
   Trvalý odkaz

   Soběstačnost na úrovni státu ovládaného energetickými mafiány je o ničem. Je to je záminka aby maloodběratské ovce bez většího mečení dopotáceli za energie Stehlíkům a Mittalům, protože stejně většinu paliv kromě uhlí dovážíme. Daleko lepší a reálnější je soběstačnost na úrovni jednotlivých rodinných domů.

   Reagovat
   • 10. 2. 2015 (11.58)
    Trvalý odkaz

    dopláceli za energie Stehlíkům a Mittalům.
    Ve skutečnosti tady žádná energetická soběstačnost neexistuje a zřejmě ani dlouho existovat nebude.

    Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *