Nejistá budoucnost obnovitelných zdrojů energie očima investorů

Evropský průmyslový sektor rozvoje obnovitelných zdrojů energie tone v nejistotě. Podle zprávy agentury Economist Intelligence (EIU) mohou jednotlivé škrty zemí v rozpočtech z důvodů ohrozit důvěru investorů, a tím i celý proces přechodu na nízkouhlíkové technologie.

Nedostatek záruk odrazuje soukromé investory projektů OZE. Zdroj: EnergyDigital

Švýcarská agentura EIU ve své zprávě „Východiska z rizik obnovitelných zdrojů energie“ oslovila 284 respondentů, vrcholných přestavitelů firem a společností zabývajících se alternativními energiemi.

Ti v zásadě všichni potvrdili obavy z možných nadcházejících škrtů, a následných omezení rozvoje. Nejistota z udržení hodnot investic se prý zvláště dotýká velkých a komplexních vládami spolu-dotovaných projektů.

Škrty se týkají především Evropy, kde Německo dočasně snížilo dotace na odběr solární energie o 15%, a v Anglii až o 70%. Nutně tedy energetické společnosti hledají cesty jiných způsobů financování.

Vlády podporují více než sto rozmanitých projektů obnovitelných zdrojů energie, a není jisté, kudy by se vývoj bez jejich podpory nadále ubíral. Nabízí se alternativa ko-financování projektů investory ze soukromého sektoru. Jenže tihle sponzoři se do investic bez záruk zrovna nehrnou.

„Chybí tu analýza rizik a nějaká forma pojištění investic do energetických projektů,“ hodnotí hlavní závěry zprávy Agostiono Galvagni, jeden z autorů. „To vše uzavírá před nosem dveře investorům ze soukromého sektoru.“

Největší problém bývá v raných fázích realizace projektů. Vysoké náklady v této fázi vyžadují spolufinancování, a často 70-80% peněz poskytuje stát.

Trh pojišťující investice do projektů přitom není zdaleka naplněn. Velké finanční ústavy sice poskytují jisté záruky, ale vlády prý podle zprávy EIU nevytvořili plně důvěryhodné investiční prostředí. Stávající nabídka pojištění je navíc zaměřena na velké investiční záměry, a zcela opomíjí maloplošné projekty

Případní donoři ze soukromého sektoru by se možná na spolufinancování rádi podíleli, ale jak říká 76% z nich, nedostatek záruk a pojištění investice je od toho odrazuje.

Sdílet: