Indické přístavy přechází na solární energii

Indické Ministerstvo lodní přepravy přistoupilo na plán solarizace provozu dvanácti největších Indií provozovaných přístavů. Dohromady byla přislíbena instalace 82,64 MW v rámci série projektů pro jednotlivé přístavní správy.

„Peníze na financování projektů energetické efektivity a obnovitelných zdrojů momentálně Indie má, tak proč je nevyužít.“ Zdroj:
„Peníze na financování projektů energetické efektivity a obnovitelných zdrojů momentálně Indie má, tak proč je nevyužít.“ Zdroj:

Plán v této podobě již schválil i indický parlament, a byl tisku oficiálně představen ministrem Ponem Radhakrishamem. Osmdesát megawatt instalací sice není v měřítku Indií realizovaných projektů zrovna výrazné číslo, jde však o signál důležité změny.

Indická lodní zámořská přeprava je bezpochyby jedním z nejvýraznějších znečišťovatelů, a zatímco na souši jdou změny k lepšímu vidět, lodě jakoby stály stranou těchto plánů. Snaha alespoň částečně ozelenit provoz lodní přepravy je tak vnímána jako zásadní počin.

S realizací dílčích projektů se už v rámci iniciativy Green Port započalo ve Vizagu, Bombaji, Chennai, Kalkatatě a Novém Mangalore. Poslední jmenovaný přístav už v rámci dřívější snahy disponoval kapacitou 6,84 MW, ale nyní ji do konce roku zvýší na 16 MW.

Původní inspirace solarizace námořní přepravy (alespoň na úrovni přístavů) vychází ze Singapuru. Tamní přístav Jurong, ve spolupráci se společností Sunseap Leasing osadil střechy skladišť solárními panely, které dohromady poskytují 9,5 MW, a tím prakticky kryjí spotřebu provozu celého zařízení. Přenést něco takového na dvanáct největších indických přístavů znamená nejen ušetřit, ale i vydělat.

Uvnitř indické vlády začalo po ohlášení záměru docházet k zajímavé situaci: řada odvětví průmyslu a přepravy by si zasloužila modernizaci, ale vláda disponuje jen omezenými fondy. Na projekty ekologizace energetických zdrojů ale peníze ve státní pokladně evidentně jsou. A jednotliví ministři Indie si to dobře uvědomují.

Záhy poté, co Radhakrisham oznámil přípravu instalace solárních panelů, se přihlásilo i Ministerstvo veřejné přepravy s tím, že by pro 143 místních letišť vytvořilo solární kapacitu 148 MW. Možné je, že se brzy s podobným návrhem přihlásí i další ministerstva.

Sdílet: