Evropské sluneční ceny uděleny v historickém srdci Prahy

V rámci slavnostní akce byly 23. listopadu 2015 ve Valdštejnském paláci v Praze předány Evropské ceny EUROSOLARU 2015. Evropská asociace pro obnovitelnou energii EUROSOLAR e.V. ocenila tento rok dvanáct nositelů cen ze sedmi zemí.

Bioplynová stanice v Kněžicích začala velkou (nejen) energetickou proměnu této vesnice. foto: Kněžice
Bioplynová stanice v Kněžicích začala velkou (nejen) energetickou proměnu této vesnice. foto: Kněžice

Společně s udělení české sluneční ceny byli letošní laureáti představeni a oceněni v historickém sále Senátu České republiky. Slavnostní ceremonii doplnily přednášky a diskuze mezinárodně obsazeného podia k tématu „Evropská energetická budoucnost“.

Bylo zřetelné, že přestavba energetiky do obnovitelné formy musí v evropském energetickém systému hrát centrální roli, aby snížila závislost na energetických importech, odstranila sociální a hospodářskou nerovnost a působila proti globální klimatické změně.

Zkušenosti řečníků ukazují, že úspěšná proměna na obnovitelnou energii musí probíhat decentrálně. V tomto smyslu by se měly proměnit evropské rámcové podmínky, tak aby změna podpořila regionální a lokální energetické trhy.

Letošní vítězné projekty ilustrují, že evropská energetická revoluce „zdola“ je již úspěšně v běhu. „Množství a kvalita inovací a úspěchů jsou v tomto roce obzvláště povzbudivé. Evropská legislativa, může dále podpořit cílenými politickými rozhodnutími a ekonomickými stimuly rozvoj na regionální a místní úrovni,“ zdůraznil prof. Peter Droege, prezident EUROSOLARU.

„Rozdílné zeměpisné, ekonomické a sociální podmínky vyžadují decentralizovanou energetickou proměnu spolu s odpovídající svobodou trhu – a osvobození z pout obscénních fosilně jaderných dotací.“

Realizace decentrální energetické proměny je ve státech, které jsou stále silně závislé na fosilně jaderných energetických zdrojích, mimořádně svízelná.

„Je potřeba vyzdvihnout především aktivity spolku Pro Guben a obce Kněžice,“ uvedl Milan Smrž, předseda českého EUROSOLARU. Na základě specifických zákonů, stejně jako veliké závislosti Polska a České republiky na konvenční energetice mají tito nositelé významné postavení a mohou být ve svých zemích vzorem.

Evropské sluneční ceny za rok 2015 byly uděleny laureátům v osmi kategoriích:

Města/obce, okresy a městské podniky

– Energeticky soběstačná obec Kněžice, Česká republika: 
Mimořádné úsilí a vzorový projekt pro obnovitelný a udržitelný rozvoj České republiky. www.knezice.com

– SUNSTORE 3, Dronninglund Fjernvarme, Dánsko: 
První koncept úplného solárního vytápění se sezónním zásobníkem energie v Dánsku. www.dronninglundfjernvarme.dk

Sluneční architektura a rozvoj měst

– Aktiv-Stadthaus, ABG Frankfurt Holding, Německo
: První a největší bytový dům v centru města, který dosáhl Effizienzhaus-Plus standardu www.abg-fh.com

– 238%-PEB-kancelářské budovy, Cavigelli Ingenieure, Švýcarsko
: Inovativní technologický koncept budov soběstačných na 238 procent. www.cavigelli.ch

– Ghella Office, Alberto Raimondi, RicciSpaini Architetti Associati, Itálie
: Energetická transformace památkově chráněné kancelářské budovy při současném zachování původního designu. www.riccispaini.it

Průmyslové, komerční nebo zemědělské provozy či podniky

– SOLARier – Společnost pro obnovitelnou energii, Rakousko
: Dlouholeté aktivity podporujících využití ekologicky přátelských energetických systémů na soukromých budovách v Rakousku. www.solarier.net

Místní a regionální spolky a sdružení

Pro Guben – Společnost pro energii a životní prostředí, Německo
: Intenzivní přeshraniční projekt pro využití obnovitelné energie a boj proti povrchové těžbě uhlí v Lužici. www.proguben.de

Vlastníci nebo provozovatelé zařízení k využití obnovitelné energie

131%-PEB-MFH-Sanierung, Hardegger Immobilien, Švýcarsko
: Energetická sanace bytového domu s příkladným využitím obnovitelné energie a stavebního začlenění do obrazu historického města.

Transportní systémy

ElectriCity, město Götheborg, Švédsko: 
Ukázkové zásobování veřejné dopravy energií z obnovitelných zdrojů v rámci spolupráce města a výzkumu. www.goteborgelectricity.se

Solarbagger, Affentranger Bau, Švýcarsko
: Na světě první 16 tunový sluneční bagr s elektrickým pohonem a napájením z fotovoltaiky na firemní budově. www.affentrangerbauag.ch

Výchova a vzdělávání

Geotermální zařízení v egyptském muzeu v Turínu, Proeco e Onleco, Itálie: 
Ochrana historických kulturních pokladů za pomoci chladicího systému z obnovitelných zdrojů. www.onleco.com

Zvláštní cena pro osobní angažmá

Kent Skaanning, Dánsko: 
Pionýr v oblasti bioplynu a známý podporovatel obnovitelné energie v Dánsku.

EUROSOLAR e.V. uděluje Evropské sluneční ceny od roku 1994 za výjimečnou aktivitu v oblasti obnovitelné energie a udržitelného způsobu života. Úspěchy letošních vítězů Evropských slunečních cen předkládá EUROSOLAR veřejnosti se záměrem posílení povědomí o nutnosti a obrovské příležitosti pro kompletní přechod na obnovitelné zdroje energie.

Tradici Evropských slunečních cen zavedl mezitím zesnulý nositel alternativní Nobelovy ceny Dr. Hermann Scheer.

Obce, podniky, spolky a organizace, žurnalisté i soukromé osoby jsou oceňovány sdružením EUROSOLAR e.V. za své angažovanost pro obnovitelnou energii. Byly vyznamenány významné a vynikající projekty a iniciativy, které sledují decentrální energetickou proměnu.

tisková zpráva

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *