Evropa chce být také energetickou unií

Evropská komise dnes debatuje o podobě tzv. Energetické unie. Zástupci celoevropské iniciativy Renovate Europe Campaign (REC) vyzývají komisaře, aby budoucí podobu Energetické unie postavili na snižování spotřeby energie.

Větrné elektrárny v přírodním parku A Capela, Coruña, Galicie, Španělsko, Evropská unie, Evropa. foto: saavem/sxc.hu
Větrné elektrárny v přírodním parku A Capela, Coruña, Galicie, Španělsko, Evropská unie, Evropa. foto: saavem/sxc.hu

„Energetická účinnost je naším jediným a největším domácím zdrojem energie, jak uvedla Mezinárodní energetická agentura a také odvětví s nejvíce nevyužitým potenciálem. Tento čistý, levný zdroj energie může být dostupnými technologiemi během krátké doby využit kdekoliv po celé Europě,“ píše iniciativa REC v dopise adresovaném předsedovi Evropské komise Jean-Claude Junckerovi.

Výzvu podporuje i aliance Šance pro budovy sdružující více než 300 firem z oboru energeticky úsporného stavebnictví. „Energeticky úsporné stavebnictví dle našich propočtů vytvoří zhruba 35 tisíc pracovních míst a přinese jedno procento k růstu českého HDP ročně. Po roce 2020 pak tato opatření uspoří odběratelům, tedy domácnostem, firmám a institucím, minimálně 25 miliard ročně a pomohou také větší nezávislosti Česka na nejistých zahraničních dodávkách energie,“ uvedl ředitel aliance Šance pro budovy Petr Holub.

Právě společný postup Evropy v jednání s největším dodavatelem plynu – Ruskem, je jedním z hlavních cílů plánované Energetické unie. Pojem „Energetické unie“, která je podporovaná jak vládami, tak odborníky kromě toho zahrnuje také otázky bezpečnosti a spolupráce mezi členskými státy uvnitř EU, má přinést lepší konkurenceschopnost, samostatnost a nová pracovní místa v oblasti energetiky.

Dnes (4.2.2015) by Komise měla diskutovat, jaká bude podoba jejich následného návrhu, který předloží Radě a Parlamentu. V pátek 6.2.2015 bude Energetická unie hlavním tématem konference v Rize, kterou za tímto účelem pořádá Lotyšské předsednictví .

Renovation Europe Campaign (REC) je politická komunikační kampaň, která byla založena v roce 2011. Sdružuje firmy a sdružení, které jsou přesvědčeny o velkých výhodách energeticky úsporných renovací pro ekonomiku a společnost.

Jejím cílem je snížit energetickou náročnost budov populace EU o 80 % do roku 2050 ve srovnání s rokem 2005, zvýšit rychlost renovací v EU ze současné úrovně kolem 1 % na 3 % do roku 2020. V současné době (leden 2015) má 36 partnerských společností a sdružení a celkem 14 národních partnerů z 11 členských států. Národním partnerem je i česká asociace Šance pro budovy.

tisková zpráva

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *