Pětina energie z obnovitelných zdrojů? Pro polovinu států EU nesplnitelný sen

Směrnice Evropské unie 2009/28/EC o podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie stanovila závazný cíl pro členské země. je jím vytvoření 20% podílu OZE v konečné spotřebě energie do roku 2020. Jenže to se zdaleka nemůže podařit všem.

Grafické přílohy zprávy "Keep on Track" jsou velmi názorné a výmluvné. Zdroj: KeepOnTrack report.
Grafické přílohy zprávy „Keep on Track“ jsou velmi názorné a výmluvné. Zdroj: KeepOnTrack report.

Jak ukazuje aktuální monitorovací zpráva evropské komise, podle stávajících trendů minimálně čtrnáct z osmadvaceti zemí (včetně Chorvatska) pravděpodobně tento cíl nesplní, včetně České republiky.

Zpráva s podtitulem „Keep on Track!“ měla vlastně být jakýmsi pozitivním shrnutím, jak dobře se daří jednotlivým zemím tento nastavený plán plnit. Jenže se záhy ukázalo, že prakticky polovina všech členských zemí je pětinovému podílu OZE do roku 2020 více než vzdálená.

Zpráva vyhodnocuje jednotlivá přijatá legislativní opatření těchto zemí z hlediska účinnosti, podpory a motivace k zavádění alternativních zdrojů energie do národních mixů, a na základě stávajících vývojových trendů konstatuje momentální selhání opatření u čtrnácti států.

Komu se zatím nedaří? Rozhodně se nejedná o nějaké černé ovce. Po boku České republiky stojí Belgie, Španělsko, Francie, Řecko, Maďarsko, Lucembursko, Malta, Holandsko, Polsko, Portugalsko, Slovinsko i Velká Británie.

Všechny tyto státy budou mít pravděpodobně s vlastními dvaceti procenty velké problémy, i když ne všude budou komplikace stejně velké. Zpráva například zmiňuje, že Velká Británie a Francie jsou příkladem zemí, kde je akční politika dobře nastavená, ale pokrok v rozvoji blokují dílčí komplikace, zatímco v Polsku či Španělsku lze hovořit o celosystémovém selhání.

Komu se naopak daří? Pokud nedojde k nějakým opravdu zásadním a dramatickým změnám, nebude mít problém svůj závazek vůči EU splnit Rakousko, Bulharsko, Kypr, Dánsko, Estonsko, Itálie, Lotyšsko, Rumunsko a Švédsko.

Určitá nejistota pak panuje u Finska, Německa, Irska a Slovenska. Všechno je prý o tom, jaké stanovisko nyní vlády jednotlivých zemí zaujmou. Zpráva upozorňuje na to, že je zapotřebí zajistit „předvídatelný, stabilní a čitelný právní rámec pro OZE na vnitrostátní úrovni, a vyloučení retrospektivních a retroaktivních (tj. zpětných) změn stávajícího režimu podpory.“

Právě klima, které lemuje vztah mezi systémem státní podpory a vlastní nejasnou motivací vlád, je pak hlavní příčinou dosavadního selhání zemí, jako je například Francie či Británie.

Sdílet: