100% obnovitelných zdrojů – sen nebo realita ?

Ještě před deseti lety se na úrovni měst, podniků nebo okresů hovořilo o tom, že by obnovitelné zdroje energie měly dosahovat pětinového podílu z celkové bilance spotřeby elektřiny. Zatímco nadšenci doufali, že se za pár let posune limit o další desítku procent, nikdo nepovažoval „radikálních 100 %“ obnovitelných zdrojů za vůbec možný. Dnes se ze „stovky“ stává norma dobrého vychování.

Současný trend rozvoje  v zásadě umožňuje pokrýt spotřebu energií komplexně z obnovitelných zdrojů. Zdroj: windvision.com
Současný trend rozvoje v zásadě umožňuje pokrýt spotřebu energií komplexně z obnovitelných zdrojů. Zdroj: windvision.com

Přitom, jak upozorňují případové studie z Evropy nebo USA, nejedná se přímo o normu ale „normálnost“ tohoto jevu. Nevěříte?

Nejprve trocha exotiky – pacifické souostroví Tokelau, které možná mimochodem jako první zmizí z map atlasů kvůli zvyšující se hladině moří, vytýčilo a dosáhlo stoprocentní hranici obnovitelných zdrojů. Jistě podotknete, že tropy mají jen pramálo společného s kontinentální Evropou.

A proto je tu Dánsko. Tato země nastavila svými vnitřními směrnicemi zcela nový trend. Veškerá elektřina, ať už využívaná pro klimatizační a vytápěcí systémy nebo segment dopravy, musí pocházet z obnovitelných zdrojů.

Odvážné Dánsko

Dánové prozatím nemají vytýčený jednotný časový horizont pro naplnění celého odvážného konceptu, ale jejich jednotlivé kroky napovídají, že svého cíle budou skutečně schopni dosáhnout.

Není to ostatně zase tak těžké, jak ukazuje příklad Islandu. 100 % elektřiny zde pochází z „čistých“ zdrojů, a 81 % energií, včetně pohonných hmot, má rovněž původ v obnovitelných zdrojích.

K tomu, aby mohl nějaký kraj nebo region takto obrátit svůj energetický kurz, nemusí nutně „sedět“ na horkých pramenech a vřídlech. Co ostatně ukazují šetrní Skotové. Skotsko se totiž zavázalo, že do roku 2020 budou zcela odkázáni na alternativní zdroje.

Německo – pomalu, ale jistě

Malé ryby taky ryby, říká se. A právě hornorakouský region, inspirovaný „malou rybou“, městem Guessing, se hodlá v plné míře svěřit do rukou nové energetické koncepce.

Němci zvolili autonomnější přístup, ale jednají v praktické součinnosti s vizí „čistých“ 100 %. Ve státech se nenápadně děje to samé.

Zatímco jednotlivé metropole – San Francisko, Lancaster nebo San José – chtějí být na tradičních zdrojích energie nezávislé do deseti let, hlavní město státu Vermontu, Greensbug, už svých 100 % má.

Města i firmy

Částečně za to „vděčí“ i tornádu, které zde úplně zničilo městkou infrastrukturu, a v rámci rekonstrukcí se počítalo i s přechodem na jiných energetický kurz.

Nejsou to ale jen města a regiony, i velké nadnárodní společnosti chtějí svou stovku složit v co nejkratším čase. Představitelé této změny v korporátním myšlení jsou především značky IKEA, Whole Foods nebo Google.

Původně neoficiální kampaň „Jdi na 100 %!“ (Go100Precent.org) má stále více oficiálních příznivců. Už dnes bychom tam napočítali osm států, 41 měst, 48 krajů, osm továren a jednadvacet institucí z celého světa.

Kompletní podíl obnovitelných zdrojů energie na energetickém mixu přestává být divokým snem a začíná být skutečností. Svět se zásadním způsobem mění.

Sdílet: