Kvalita vody přírodních koupališť v Evropě se zlepšuje

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vydala výroční zprávu o kvalitě vody ke koupání v Evropě. Podle ní splňuje 94 % přírodních koupališť v Evropské unii minimální požadavky na kvalitu vody. V 78 % byla kvalita vody označena jako výborná. Míst splňujících alespoň minimální požadavky přibyla meziročně 2 %.

Jezero Lhota u Brandýsa nad Labem. 91% koupališť na řekách a jezerech splňuje minimální požadavky na kvalitu vody. foto: Mirek256, licence Creative Commons
Jezero Lhota u Brandýsa nad Labem. 91% koupališť na řekách a jezerech splňuje minimální požadavky na kvalitu vody. foto: Mirek256, licence Creative Commons

Po vydání směrnice o jakosti vod ke koupání se od roku 1990 pravidelně monitoruje kvalita vody v koupalištích. Evropská agentura pro životní prostředí zpracovává data, která shromáždily orgány více než 22 000 míst ve 27 členských státech Evropské unie, Švýcarsku a Chorvatsku.

Přes dvě třetiny míst ke koupání tvoří pobřežní pláže. Dále se kontrolují také řeky a jezera. Měří se především výskyt bakterií z odpadních vod a chovů hospodářských zvířat.

Aktuální situaci během každé sezóny u nás pravidelně hlídají krajské hygienické stanice. Na jejich webových stránkách jsou k dispozici aktuální údaje o stavu konkrétních koupališť. Letošní zpráva vydaná EEA shrnuje data sesbíraná v koupací sezóně 2012.

Bylo zjištěno, že v nejčistší vodě se koupali lidé na Kypru a v Lucembursku. Tam naměřené hodnoty ukázaly ve všech koupalištích výbornou kvalitu vody. Tu splnilo i dalších osm zemí EU: Malta (97 %), Chorvatsko (95 %), Řecko (93 %), (88 %), Portugalsko (87 %), Itálie (85 %), Finsko (83 %) a Španělsko (83 %). To vykazuje oproti předchozím rokům zlepšení.

Nejvíce nevyhovujících míst ke koupání se nacházelo v Belgii (12 %), Nizozemsku (7 %) a Spojeném království (6 %). Tam museli některé pláže loni kvůli tomu uzavřít. Mořské pláže v EU z 95 % splnily minimální požadavky.

Ohodnocení výborné kvality vody získalo 81% pláží. Oproti tomu překročilo hranici minimálních požadavků 91 % koupališť na řekách a jezerech. Označení výborné kvality vody obdrželo 72 % z nich.

Začátkem 90. let splňovalo minimální požadavky 70% míst ke koupání a výbornou kvalitu vody nabízelo pouze 60 % koupališť. Na některých místech je stále problém s vodou z mohutných dešťů, kterou nepojme kanalizace. Kvalita vody se ale celkově zlepšila vlivem dokonalejšího čištění vod a omezenému vypouštění surových odpadních vod do přírody.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „Skutečnost, že se kvalita vody ke koupání v Evropě neustále zlepšuje, je povzbudivá. Stále nám ale ještě zbývá mnoho práce, chceme-li zaručit, aby naše vody byly pitné a vhodné ke koupání a vodní ekosystémy byly zdravé. Musíme přijmout všechna opatření, která budou třeba, abychom vodu, tento vzácný zdroj, co nejlépe ochránili.“

Výkonná ředitelka EEA Jacqueline McGlade dodala: „Evropa oplývá nejrůznějšími místy, kde se lze v létě zchladit – od severských fjordů po subtropické pláže. Výroční zpráva dokládá, že kvalita vody ke koupání je obecně velmi vysoká, ačkoli stále se najdou místa, která se potýkají se znečištěním, a proto občany vyzýváme, aby si kvalitu vody ve svém oblíbeném místě koupání ověřovali.“

tisková zpráva

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *